област Велико Търново
Сподели
25 юли 2017
Автор: ОбластВТ

Община Свищов стартира проект за възраждане на интереса към рибарството

Община Свищов стартира проект за възраждане на интереса към рибарството

Община Свищов започна провеждането на информационни срещи за провокиране и възраждане на интереса към рибарството. Като бенефициент по Проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов“, процедура „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“, подкрепен от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.,Общината иска да въвлече широк кръг заинтересовани лица, независимо от тяхната възраст, пол, образование и заетост.

Ще се проведат срещи с жителите на 16 населени места на територията на общината. Първата среща се състоя на  24 юли с жителите на селата Ореш и Вардим. Екипът по проекта направи презентация на дейностите, като открои целите, конкретните стъпки и очакваните резултати. Чрез реализиране и използване на възможностите на подхода "отдолу-нагоре", в резултат на проведени срещи, дискусии, обучения на местни лидери и заинтересовани лица от секторите "Рибарство" и "Аквакултури", ще се цели засилване на интереса към рибарството и създаване на територията на община Свищов Местна инициативна рибарска група (МИРГ).

Днес екипът по проекта е в село Драгомирово, където ще присъстват и жители от Царевец, Българско сливово, Овча могила, Морава, Деляновци и Червена. От  17 часа, в село  Хаджи Димитрово в „Клуб на пенсионера“ е насрочена среща за жителите и на селата  Совата, Алеково, Козловец, Александрово и  Горна студена.

Идеята на проекта е участниците, след широко публично обсъждане, сами да определят своята визия за развитие на територията, като едновременно с това се провокира широко публично-частно партньорство, с цел разкриване на нови работни места. Общата стойност на договора е 47 525,75 лева, с продължителност на изпълнение на заложените дейности от 27.06.2017 г. до 27.11.2017 г. Община Свищов е сред първите 14 с подписани договори за безвъзмездна финансова помощ по програмата за морско дело и рибарство.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ