област Велико Търново
Сподели
26 май 2017
Автор: ОбластВТ

Община Свищов спечели награда на съвета на Европа

Община Свищов спечели награда на съвета на Европа

Община Свищов зае престижното второ място в конкурс за описание на добри практики в местното самоуправление, организиран по инициатива на Съвета на Европа, със съдействието на Фондацията за развитие на местното самоуправление и НСОРБ. Челната позиция общината зае за описанието на иновативната за България практика: „Кризисен център към кметство Овча могила, община Свищов“. В тематичната област „Социални иновации и партньорства“ кандидатстваха най-много описани практики, но въпреки голямата конкуренция, практиката на община Свищов бе оценена като втората най-добра.

Описанието на практиката даде възможност да се сподели опитът на община Свищов и показа, че е пример за добра практика в сферата на социалните иновации и партньорства. Работата на Кризисния център в с. Овча могила води до повишаване на доверието и чувството за взаимност между местната власт, различните организации и жителите на общината. Мултиплицирането на подобни кризисни центрове на територията на България ще гарантира качественото обслужване, по отношение равен достъп на всички лица, чрез адекватни действия и пълноценна грижа в кризисна ситуация. Именно участието в такива конкурси и популяризирането на практиката, дава основание на община Свищов, да вярва в бъдещата подкрепа от страна на държавата за реализирането и институционализирането на такъв тип центрове в цяла България  – създадени в полза на обществото.

Наградата на община Свищов бе връчена от зам.-министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова. На церемонията по награждаването кметът Генчев благодари на г-жа Юта Гюцкоу – представител на Съвета на Европа, за инициативата, която дава възможност за обмяна на опит и добри практики, не само на национално, но и на международно ниво. Той изрази радостта си от високата оценка, за работата на община Свищов и подчерта отличната, съвместна работа с кмета на с. Овча могила Нели Великова, която е и пряк ръководител на Кризисния център в селото.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ