област Велико Търново
Сподели

Община Лясковец кани граждани на обществено обсъждане на проект за Общия устройствен план

Община Лясковец кани граждани на обществено обсъждане на проект за Общия устройствен план

Кметът на Лясковец д-р Ивелина Гецова кани всички заинтересовани физически и юридически лица на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Лясковец с Доклад за Екологична оценка (ДЕО), с всички приложения (вкл. и Доклад за ОСВ върху защитените зони от Натура 2000) към разработките на плана и доклада.

Срещата ще се проведе на 23 август (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, ет. 1.

Докладът за ЕО, Предварителният проект за ОУП на Община Лясковец и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец, ет. 2; в РИОСВ-Велико Търново - гр. Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски” № 68, както и на интернет страницата на възложителя: http://www.lyaskovets.net. 

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец: всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. в сградата на Община Лясковец, с писма на адрес: гр. Лясковец 5140,  пл. „Възраждане“ № 1; в РИОСВ-Велико Търново или на срещата за обществено обсъждане.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ