област Велико Търново
Сподели
07 фев 2019
Автор: ОбластВТ

Община Лясковец даде шанс за успешен старт в кариерата на млада икономистка

Община Лясковец даде шанс за успешен старт в кариерата на млада икономистка

На 14 ноември 2018 година в Общинска администрация Лясковец се проведе интервю за заетост по Програма „Старт в кариерата 2019 година” за обявени три работни места. Назначаването за свободните позиции е по програма за заетост на младежи до 29 години с висше образование. Явиха се трима кандидати, които бяха одобрени и класирани от комисията за работни места в дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности”, в дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” и в „Общински комплекс за социални услуги”. 

От класираните и одобрени кандидати само един e назначен на работа в Община Лясковец на длъжност младши експерт в дирекция „ИП,ХД”. Вчера младият специалист Ивелина Върбанова подписа трудовия си договор и вече започна работа. Тя е завършила висшето си образование в НВУ „Васил Левски” – Велико Търново със специалност „Стопанско управление”. Ивелина Върбанова е на 24 години и до сега не е работила по придобитата специалност - това е и едно от изискванията на програмата.  

Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи до 29 години, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. На помощта и опита на колегите в отдела и на знанията, които е получили в университета, ще разчита новоназначената млада дама. Освен кметът д-р Ивелина Гецова, целият отдел посрещна с пожелание за успехи новия специалист в лясковската администрация.  

През последните години попълненията в Общинска администрация Лясковец са предимно от млади хора. Кметът д-р Гецова споделя, че е радостна от влизането на все повече млади кадри в общинска администрация. Една част от състава на екипа й са именно специалисти, започнали работа в Общината по програма „Старт в кариерата”. За 10 години по „Старт в кариерата” в общинска администрация са назначени петима млади хора, на които им е предоставена възможността да останат да работят на постоянен трудов договор и те продължават да градят своя опит в Общината. Това са млади амбициозни специалисти, доказали се в различни направления, които заемат своите позиции с усърдие и отдаденост.

 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ