област Велико Търново
Сподели
23 ное 2017
Автор: ОбластВТ

Община Лясковец бе домакин на регионална кръгла маса

Община Лясковец бе домакин на регионална кръгла маса
На регионална кръгла маса за обмен на добри практики в реализирането на социални проекти, се събраха представители на общините от областта в Лясковец.
 
Във връзка с изпълнението на дейности, заложени в проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване“, Община Лясковец покани представители на Договарящия орган – Министерство на труда и социалната политика, представители на общини на територията на област Велико Търново, реализирали проекти по схема „Независим живот“, изпълнители и потребители на почасови социални услуги на територията на община Лясковец.

Откриването на регионалната кръгла маса направиха заместник-кметът на Община Лясковец инж. Росица Господинова и д-р Мария Илчева – консултант европроекти и интеграция при Община Лясковец. Проектът представи Ваня Табакова, която е и ръководител по него. Акцентирани бяха заложените и изпълнени дейности на проекта, основната му цел, периода за реализацията му и постигнатите крайни резултати.В хода на кръглата маса активно участие взеха изпълнители и потребители на проекта, които поставиха своята положителна оценка от качеството на предоставените почасови услуги. Те депозираха своето желание да продължат да работят и в бъдещи такива социални проекти.

Активно се включиха и представители от поканените общини, които споделиха опит и добри практики в предоставяне на социалните услуги на уязвимите и нуждаещи лица в домашна среда. Най-важно бе обсъждането работата по ПМС №137/05.07.2017 г., за осигуряване подкрепа на общините за устойчивост на предоставените социални услуги след приключване на проекта.  Обсъдено беше и националното финансиране за продължение на почасовите услуги до 31.12.2017 година. В тази връзка общините, чийто проекти приключват по процедурата BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” сключват споразумения за продължаване на услугите с Агенцията за социално подпомагане.

От стартирането на проекта до момента са включени 130 потребители, които са обслужени от 36 наети изпълнители - 20 на длъжност „личен асистент“, 6 на длъжност „социален асистент“ и 10 домашни санитари. Новото в схемата е, че потребителите не дължат потребителска такса, т.е. услугите са напълно безплатни. Освен лична помощ, здравни услуги и битови дейности, нуждаещите се получават и психологическа подкрепа според тяхната индивидуалност. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ