област Велико Търново
Сподели
03 фев 2020
Автор: ОбластВТ

Община Елена затяга контрола на бъдещата площадка за строителни отпадъци

Община Елена затяга контрола на бъдещата площадка за строителни отпадъци
Статистиката сочи, че за три години средното количество генерирани строителни отпадъци в община Елена надхвърля 250 тона. Тези количества до есента на 2016 година се изхвърляха на общинското депо в местността Попсотиров гроб, но с изграждането на регионалното депо, експлоатацията му беше прекратена. Тези обстоятелства и изискванията към системите за строителни отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците, наложиха необходимостта от изграждането на специализирана площадка в околностите на града.
 
В тази връзка, с Решение на Общинския съвет от юли 2017 г., е допуснато изработване на план за застрояване на специализираната площадка. Тя се намира в съседство на бившия Завод за стъкло.


На площадката ще бъдат съхранявани временно строителни отпадъци, генерирани при строителство, разрушаване на жилищни и нежилищни сгради, както и отпадъци от извършване на ремонтни дейности в тези сгради на територията на община Елена. Голяма част от образуваните отпадъци след предварителна механична преработка (раздробяване със специализирана машина) ще бъдат подходящи за повторна употреба, като ще могат да се влагат при изграждането и ремонта на пътната инфраструктура и други видове строителни работи. Това също налага на бъдещата площадка да се изхвърлят само строителни отпадъци.
 
Процедури все още бавят окончателното изпълнение на проекта. За да се спре изхвърлянето на строителни отпадъци на нерегламентирани места, община Елена предостави възможност това да става на отреденото място, където ще се изгради специализираната площадка.

За огромно съжаление, недобросъвестни граждани си позволяват да изхвърлят и битови отпадъци, което е недопустимо и подлежи на санкции. Общината ще засили контрола и длъжностните лица ще бъдат безкомпромисни към нарушителите на закона, на Наредбата за опазване на околната среда и Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Елена. В района на специализираната площадка ще бъдат монтирани камери и ще се поддържа 24-часово видеонаблюдение.

В община Елена действа добра организация по сметосъбирането и навременното сметоизвозване, на доста места в града са поставени контейнери и за разделното събиране на отпадъци. Няма причина всеки боклук да не бъде изхвърлен на определеното място. Колкото по-бързо всеки от нас осъзнае, че е длъжен да го прави, толкова по-добре ще е за всички.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ