област Велико Търново
Сподели
05 дек 2017
Автор: ОбластВТ

Община Горна Оряховица с идеен проект за допълнително водоснабдяване на Горски долен Тръмбеш

Община Горна Оряховица с идеен проект за допълнително водоснабдяване на Горски долен Тръмбеш

Община Горна Оряховица ще кандидатства пред МРРБ с идеен проект за допълнително водоснабдяване на Горски долен Тръмбеш. Предложението бе гласувано на последната сесия на Общинския съвет. Причината, налагаща тази инвестиция е, намалелият дебит на действащите в момента водоизточници – два шахтови кладенеца. Проблемът е особено остър през летните месеци, когато в селото трудно посрещат дори елементарните си битови нужди.

Целта на проекта е да се изгради нов водопровод за допълнително водоснабдяване с питейна вода от язовир „Йовковци“, подмяна на напорен и хранителен водопровод и два главни клона в селото. За изграждането на новия водопровод ще се използва съществуващия такъв за допълнително водоснабдяване на Върбица от главен водопровод „Стражица“. Трасето му е избрано след разработването на два варианта и на базата на изготвен ПУП – Парцеларен план. Избраният вариант е продиктуван от стремежа за минимална дължина и преминаването предимно през земеделски пътища и общински имоти в землищата на Горски долен Тръмбеш и Върбица.

Посочената стойност на строително-монтажните дейности - 1 226 484 лв. с ДДС, е ориентировъчна. Тя ще се прецизира в последващи етапи на проектиране.

 

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ