област Велико Търново
Сподели
09 апр 2019
Автор: ОбластВТ

Община Горна Оряховица подписа договор с МОСВ за актуализация на Програмата за качество на атмосферния въздух

Община Горна Оряховица подписа договор с МОСВ за актуализация на Програмата за качество на атмосферния въздух

Община Горна Оряховица подписа договор с МОСВ за безвъзмездна финансова помощ за проект „Актуализация на програмата за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица“.Подписите си под документа положиха кметът инж. Добромир Добрев и министърът на екологията Нено Димов. Финансирането се осигурява по ОП „Околна среда“ 2014-2020.

Разработването на Програмата ще включва няколко етапа. На първия етап ще се направят модели на разпространение на замърсителите, т.е. ще се оцени какъв е приноса на отделните източници към общото замърсяване. Ще се изработят прогнозни модели на замърсяването за следващите няколко години. След това ще се направи план, който ще формулира конкретни мерки за подобряване качеството на въздуха в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива.

В Програмата ще се набележат прогнозни разходи и източници на финансиране за реализация на мерките в плана.

Работата по изготвяне на Програмата ще продължи 18 месеца, а изпълнителят ще бъде избран чрез обществена поръчка.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ