област Велико Търново
Сподели
10 фев 2021
Автор: ОбластВТ

Община Горна Оряховица подписа договор за изпълнение на проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Община Горна Оряховица подписа договор за изпълнение на проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Днес горнооряховският кмет инж. Добромир Добрев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. за проектно предложение „Патронажна грижа+ в община Горна Оряховица”. Общата стойност на проекта е 539 340,14  лева, които представляват 100 % безвъзмездна финансова помощ.
 
Главната цел на проектното предложение е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. 
 
Проектът се реализира чрез две основни дейности. Първата дейност се фокусира върху предоставяне на грижа и подкрепа за хората в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите които ще се предоставят на потребителите на база индивидуалните им потребности ще се осъществяват по график. Патронажната грижа ще включва комплекс от услуги като: помощ в дома; медицински услуги, недублиращи тези предоставяни по НЗОК - мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа, насочена към възстановяване и социална интеграция; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). Втората дейност е „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности”. В условията на глобалната пандемия, предизвикана от разпространението на Covid 19, персоналът на социалните услуги „държавно делегирана дейност” е изложен на огромно натоварване, причинено от усложнените условия на работа. Подкрепата, която ще бъде оказана по проекта, се изразява в допълнително назначен персонал в социалните услуги. С назначаването на допълнителен персонал, ще се осигури възможност за плавно протичане на работния процес, координация на човешките ресурси, съобразена с изискването за ограничаване на контактите между лицата и спазване на необходимата дистанция. За подкрепа на назначения, персонал ще бъдат осигурени необходимите лични предпазни средства. Ще се въведат допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, с цел предоставяне на защитена среда за лицата. Персоналът и потребителите на услугите ще бъдат тествани при нужда за COVID-19.
 
Срокът на изпълнение на проекта е 14 месеца. Изпълнението на дейностите по Проектното предложение ще стартират, както следва: Направление 1 от 03.04.2021 година, с продължителност 12 месеца. Направление 2 от 09.02.2021 година, с продължителност 12 месеца.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ