област Велико Търново
Сподели
17 май 2019
Автор: ОбластВТ

Община Горна Оряховица подписа договор за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Община Горна Оряховица подписа договор за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Община Горна Оряховица подписа договор с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-1.027-0006-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Горна Оряховица”.

С реализацията на проекта ще се осигури повишаване на енергийната ефективност на сградите, по-чиста околна среда и променен градски облик.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ