област Велико Търново
Сподели
18 окт 2018
Автор: ОбластВТ

Община Велико Търново спечели проект за обновяване на повече от 12 километра улици и пътища в старопрестолния град

Община Велико Търново спечели проект за обновяване на повече от 12 километра улици и пътища в старопрестолния град
Община Велико Търново спечели проект за рехабилитация и модернизиране на повече от 12,6 километра улици и пътища в старопрестолния град.


Инвестиционното намерение ще бъде финансирано по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020, по Ос 1 „Добре свързан регион”. Проектът „По-добре свързани вторични и третични възли на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) чрез общи мерки в трансганичния регион” е с водещ партньор Община Велико Търново, а другите партньори са Община Калафат (област Долж, Румъния), Община Ружинци и Сдружение „Бъдеще днес” (Видин).

Инвестиционното намерение е одобрено от Комитета за наблюдение на Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 през март тази година, а решението за финансиране получава положителна резолюция във вчерашния ден.

Във Велико Търново ще бъдат обновени и реконструирани следните улици:  „"Опълченска" (включително и връзката с главен път E85 (I-5) Русе - Велико Търново), ул. "Теодосий Търновски" (от връзката с главен път за E772 (I-4) София – Варна до ул. „Димитър Найденов”), ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница", ул. "Григорий Цамблак" в кв. "Света гора", ул. "Ксилифорска". Ще бъде изграден и нов мост над р. Янтра в подножието на Царевец.

Градската улична мрежа, чиито основен ремонт ще бъде финансиран по проекта, ще подобри значително свързаността между TEN-T инфраструктурата, пресичаща Велико Търново, а именно - главните и международни пътища, част от трите Паневропейски коридора (№4, №8 и №9). Проектът предвижда разработване на три съвместни механизма за постигане на тази цел – мерки за безопасност на движението, насочване по маршрута и кампания за повишаване на осведомеността относно сигурността на пътя).

Предвижда се до края на тази година да бъде сключен договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, след което предстоят процедури за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнители. Строителните дейности се очаква да започнат през втората половина на следващата година.

Общата предварителна стойност на проекта за всички партньори и за всички дейности е 7,8 милиона евро.


 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ