област Велико Търново
Сподели
09 окт 2017
Автор: ОбластВТ

Община Велико Търново приема предложения за Културния календар на 2018 година

Община Велико Търново приема предложения за Културния календар на 2018 година
Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ на Община Велико Търново  приема предложения за културни събития, които да бъдат включени в Календара на културните събития за 2018 година.

Предложения могат да правят културни институти, читалища, НПО, творчески сдружения и гилдии, индивидуални творци, културни оператори, фирми, граждани.

Според изискванията, предложенията трябва да съдържат - организатор и партньори; описание на събитието (жанр в изкуството, тематика, връзка с традиционни празници или чествания на годишнини и др., провеждано ли е до сега във Велико Търново и кога, провеждано ли е в страната и кога, има ли сродно културно събитие/събития в страната);  дата и място на провеждане;  участници/изпълнители – проектен списък/брой;  програма – проект; целева публика, прогнозен брой публика;  техническо обезпечаване и технически план (напр. ползване на общински площи, озвучаване, осигуряване на сцена, транспорт, техническо оборудване, реклама и др.); финансов план на събитието и очаквано финансиране от бюджета на Община Велико Търново - проект. Задължително е да се посочат данни по всички точки, максимално допустим обем:  две страници формат А4.

Постъпилите предложения ще бъдат включени в проекта за Календар на културните събития 2018, който ще бъде представен на Великотърновския общински съвет за обсъждане и одобрение.

Предложения се приемат до 31 декември 2017 година на e-mail: kultura_vt@abv.bg. За допълнителна информация: дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“, тел. 062/619 411 - Албена Ангелова, Георги Чукуров.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ