област Велико Търново
Сподели
31 мар 2021
Автор: ОбластВТ

Община Велико Търново подменя 1600 лампи със съвременно и по-икономично LED-осветление

Община Велико Търново подменя 1600 лампи със съвременно и по-икономично LED-осветление
Финансирането е по мерките на Европейското икономическо пространство
 
Близо 1600 лампи във Велико Търново ще бъдат подменени със съвременно и по-икономично LED-осветление по проект на Общината. Договорът за финансиране и изпълнение на инвестиционното намерение бе подписан от министъра на енергетиката Теменужка Петкова и заместник-кмета Снежана Данева-Иванова.

В резултат уличното осветление в най-големите квартали на Велико Търново ще бъде модернизирано, значително ще бъде подобрена и енергийната му ефективност. Инвестицията в кварталите „Бузлуджа“, „Колю Фичето“, „Зона Б“ и „Картала“ и ще подобри условията за живот на близо 38 000 жители на старопрестолния град.

Очакваните резултати са 150% по-ефективна инсталирана мощност и намалени вредни емисии на година с еквивалент 719 тона въглероден диоксид.

Проектът „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“ се реализира по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Дейностите, които ще бъдат изпълнявани, са следните:
  • въвеждане на нова автоматизирана система за управление на уличното осветление с двупосочен обем на данни;
  • подмяна на съществуващите осветителни тела с LED-източници на светлина от последно поколение;
  • поставяне на нови конзоли и конструктивни елементи за монтаж и насочване на осветителните LED-тела;
  • използване на електроенергия от възобновяеми източници;
  • смяна на съществуващите кабели в металните стълбове.Общата инсталирана мощност на всички монтирани осветителни тела към момента е 160.94kW с отчитане загубите. След реализацията на проекта тя ще бъде 51.68kW, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност. Това ще доведе до намаляване на преките разходи на общината по това перо. Новите LED-източници на светлина се характеризират с висока ефективност, повишени експлоатационни характеристики, отлично цветопредаване и цветна температура, много дълъг живот и надеждност.

Проектът ще спомогне както за по-добрата пропускателна способност на уличната и шосейната мрежа през тъмната част на денонощието, така и за повишаване на привлекателността на Велико Търново, подобряване на сигурността и намаляване на пътно-транспортните произшествия. 

Чрез проекта системата за улично осветление във Велико Търново ще отговори и на изискванията на Български държавен стандарт EN 13201 за най-рационалното, целесъобразно и техническо правилно използване лимитираните по вид и количество ресурси.

Срокът за реализация на инвестицията е 18 месеца от подписване на договора, а вложените средства ще са над 900 000 лева. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ