област Велико Търново
Сподели
10 апр 2021
Автор: ОбластВТ

Община Велико Търново надгражда проекта „Патронажна грижа“

Община Велико Търново надгражда проекта „Патронажна грижа“
Изпълнението на проект „Патронажна грижа +“ стартира Община Велико Търново от 5 април. По този начин се осигурява устойчивост и продължаване предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги и психологическо консултиране, помощ при пазаруване и др. услуги в подкрепа на хората от уязвимите за коронавирусна инфекция групи.

Тази форма на подкрепа започва от 5 май и ще обхване още близо 180 жители на общината – хора с увреждания, възрастни граждани в невъзможност за самообслужване и др. Продължителността е 12 месеца.

Надгражда се изпълняваният от 2019-а година проект „Патронажна грижа“, чрез който до момента са подпомогнати над 600 лица в 28 населени места на територията на общината и е осигурена заетост за 88 лица.

„Патронажна грижа+“ има и второ направление. Чрез дейностите по него 806 потребители и 387 лица персонал в над 30 от социалните услуги, функциониращи на територията на Община Велико Търново с държавно финансиране, ще получат лични предпазни средства, ще бъдат изпълнявани мерки за дезинфекция на сградния фонд, ще бъде проведено тестване на персонала и на потребителите за COVID-19. Предвидени са също допълнителни плащания на служителите за положен извънреден труд, назначаване на допълнителен персонал от 30 души, осигуряване на дигитални устройства и др.

В рамките на проекта ще бъде извършен и текущ ремонт в част от административната сграда на Дома за стари хора „Венета Ботева“ във Велико Търново. Строителните работи са с цел обособяване на индивидуални помещения за изолация на потребители с COVID-19 или със симптоми. Дейностите по Направление 2 ще се предоставят също са за срок от 12 месеца.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта възлиза на стойност 1,4 млн. лева, осигурени от бюджета на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ