област Велико Търново
Сподели
01 авг 2017
Автор: ОбластВТ

Обновяват сградата на Дирекция „Социално подпомагане” в Горна Оряховица

Обновяват сградата на Дирекция „Социално подпомагане” в Горна Оряховица

Днес на прескоференция стана ясно, че Община Горна Оряховица стартира проект „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица”. 

Проектът предвижда обновяване на сградата на Дирекция „Социално подпомагане” и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. За тази цел ще се направи топлоизолация на стените и таваните, ще се подмени дървената дограма на прозорците с нова - ПВЦ, а всички външни метални и дървени врати ще се заменят с алуминиеви. Проектът предвижда още подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи лампи, изграждане на пожароизвестителна инсталация, аварийно и евакуационно осветление, ще се монтира и нова мълниезащитна инсталация. На входовете ще се монтират рампи за придвижване на хора в неравностойно положение, а за преодоляване на вътрешните стълбища ще се монтират платформи за инвалидни колички. 

В сградата на Дирекция „Социално подпомагане” работят общо 40 служители. В южното крило за безвъзмездно ползване са предоставени офиси на Клуб на пенсионера „Елена Грънчарова” и на Първичната съюзна организация на слепите в Горна Оряховица. Тези помещения също ще се ремонтират, но с общински средства.

Общата стойност на проекта е 804 172 лв. с ДДС и ще се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по Оперативната програма възлиза на 735 420 лв., от които: 85% е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, а останалите 15% са от Националния бюджет на Република България. Освен средствата по Оперативната програма са предвидени допълнително 68 752 лв. – съфинансиране от Община Горна Оряховица. Крайният срок за приключване на проекта е средата на октомври 2019 г.

„Проектът предвижда обновяване на една от емблематичните сгради в центъра на Горна Оряховица. След ремонта тя ще придобие съвсем нов и модерен вид, съобразен с всички стандарти и изисквания, които трябва да притежават сградите”, коментира инж. Добромир Добрев.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ