област Велико Търново
Сподели
28 яну 2019
Автор: ОбластВТ

Обновиха сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ в Горна Оряховица

Обновиха сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ в Горна Оряховица
С официално откриване приключи реконструкцията и обновяването на Дирекция „Социално подпомагане“ в Горна Оряховица.Гости на събитието бяха кметът на Горна Оряховица инж. Добромир Добрев и неговите заместници Николай Георгиев, Йорданка Кушева и Деница Коева, Анжела Досева – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане във Велико Търново, Боряна Кирилова – директор Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Горна Оряховица, Христо Върбанов – представител на фирмата-изпълнител „Емили Строй“ ЕООД, екипът на проекта. Обновената сграда бе осветена от отец Антоний.

Кметът инж. Добрев изказа своето задоволство от извършената реконструкция. „Благодарение на доброто взаимодействие между общинска и държавна власт, осъществихме този проект. След Общината, това е сградата, която се ползва най-често от всички жители. Реконструкцията ще предостави удобство на работещите и на всички, които се обслужват тук. Продължаваме с други социални проекти, които Общината ще реализира“, добави още той.По проекта се извърши обновяване на основната сграда и пристройки - работилница, три гаража, архив. Направена е външна изолация на стените, а на плоските покриви е поставена топлоизолация и двойна хидроизолация. Таванската плоча на основната сграда е топлоизолирана.

Подменени са всички дървени прозорци с нова ПВЦ дограма, както и всички външни метални и дървени врати. Монтирани са стоманени двупанелни радиатори и е изградена нова тръбна мрежа, а топлоподаването в помещенията е с автоматично регулиране. Монтиран е отоплителен котел с възможност за работа на природен газ. Подменени са и старите лампи с нови лед енергоспестяващи осветителни тела.Изградена е пожароизвестителна инсталация, аварийно и евакуационно осветление, както и мълниезащитна инсталация на сградата. За хората в неравностойно положение са изградени рампи на входовете за достъпна среда, а за преодоляване нивата на стълбището се монтираха платформи за придвижване с инвалидни колички. Клетките в санитарните помещения и санитарните прибори са преустроени за хора с увреждания. Извършен е и ремонт на покрива на южното крило, отводнителната система и възстановяването на бетоновите настилки около сградата.С реализирането на проекта е подобрена работната среда на работещите в сградата 46 души персонал, чрез изграждането на достъпната среда е осигурен е равен достъп до предоставяни основни услуги за 2065 лица с физически увреждания.
 
Общата стойност на проекта, по който бе извършена енергийната ефективност на сградата е 804 172 лв. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., възлиза на 735 420 лв., от които: 85% е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, а останалите 15% са от Националния бюджет. За успешната реализация на проекта има и допълнително съфинансиране от Община Горна Оряховица в размер на 68 752 лв.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ