област Велико Търново
Сподели
12 юли 2017
Автор: ОбластВТ

Областният съвет проведе заседание за превенция и противодействие на корупцията

Областният съвет проведе заседание за превенция и противодействие на корупцията

Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията се проведе днес в Областна администрация. Дневният ред на заседанието включваше 4 точки-приемане на план за действие за превенция и противодействие на корупцията, актуализиране на правилата за организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията, информация от извършените проверки по постъпили сигнали за корупция срещу служители от териториалните структури и общините на територията на областта за първото полугодие на 2017 г. и корупционни рискове при предоставяне на административни услуги и кратко представяне на дейностите на ТД на КОНПИ с лектор Николай Николов.

Заседанието бе открито от областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е и председател. Зам.-председател на съвета е Ивета Кабакчиева, заместник областен управител а секретар е Петя Райкова, директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация Велико Търново. В състава на Областния обществен съвет по превенция на корупцията влизат 18 членове, представители на различни държавни ведомства, работодателски и НПО-организации.

От страна на ОД НА МВР – Велико Търново на вниманието на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията бе предоставен сигнал, с твърдения за корупционно поведение срещу служители.

В него се казва, че на 19.02.2017 г. на тел. 112 е получен сигнал с твърдение, че на изхода на гр. Свищов в посока с. Ореш водач на автомобил е спрян от полицейски служители и същите са му взели 40.00 /четиридесет лв/. По случая е образувано дисциплинарно производство  по описа на ОД на МВР – Велико Търново срещу двама полицаи. След приключване на дисциплинарното производство на служителите е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение", като на същите е прекратено служебното правоотношение на държавни служители в МВР.

Членовете на съвета приеха и план за действие за 2017 г. В него като основни мероприятия са включени разширяване на сътрудничеството с НПО-сектора, разработване на проекти с антикорупционна насоченост от институциите, пряко ангажирани с дейността на съвета, провеждане на превантивно антикорупционно обучение в средните училища, провеждане на работна среща с представители на НПО-организации, работещи в сферата на борба с корупцията, провеждане на изнесени приемни по общините и др.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ