област Велико Търново
Сподели
12 мар 2021
Автор: ОбластВТ

Областният кризисен щаб за борба с коронавирус с нови решения

Областният кризисен щаб за борба с коронавирус с нови решения
Към 11 март регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 в област Велико Търново е 260,1 на 100 хил. души население. Това стана ясно на проведено вчера присъствено заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавирус. Според данните от РЗИ-Велико Търново, през последното денонощие на територията на областта новорегистрираните случаи на COVID-19 са деветдесет и три (93).

Въз основа на тези показатели, Областния кризисен щаб за борба с коронавирус взе нови решения.
Считано от 15.03.2021 г. до 31.03.2021 г., вкл., да бъде преустановено присъственото обучение за децата във всички детски градини в град Свищов и село Овча могила и за учениците от 1 до 12 клас във всички училища в Свищов, а именно: ОУ „Ф. Сакеларович“; СУ „Д. Благоев“; СУ „Цв. Радославов“; ОУ Овча могила; СПГ „Ал. Константинов“; ПДТГ „Д. Хадживасилев“. За посочения период, чрез директорите на детските градини и училищата да бъде създадена организация за обучение в електронна среда от разстояние.

Препоръчва на общините да се ограничи провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито и открито от типа на битпазари, тържища, изложения, събори, панаири, карнавали и др.
 
Препоръчва на общинските кризисни щабове да ограничат дейността на танцови школи и самодейни състави, осъществяващи дейността си на територията на общинска собственост или са на общинска издръжка.
 
Осъществяване на засилен контрол по изпълнение на противоепидемичните мерки от всички компетентни структури (общини, ОД на МВР – Велико Търново, ОБДХ – Велико Търново, РЗИ – Велико Търново, Дирекция „Инспекция по труда“ – Велико Търново, РУО - Велико Търново и др.).

                                                                                         * * *      
 
При регистрирана 14-дневна заболеваемост в област Велико Търново над 300 на 100 хил. души население се въвеждат следните противоепидемични мерки:
- При увеличаване на заболеваемостта в училищата или определени класове,  директорите своевременно да инициират преминаването на обучението в електронна среда, съгласно и при условията на Заповед РД 09-3159/11.11.2020 на министъра на образованието.
- Преустановяване провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и др., организирани от училищата за всички възрастови групи.
- Преустановяване провеждането на присъствени групови занятия в езиковите центрове, образователните центрове и др. обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
- Преустановяване на посещенията в заведения за обществено хранене (кафенета и ресторанти) и търговските центрове (тип МОЛ и др.) за лица под 18 г. без придружител – родител или настойник.
- Преустановяване на работата след 22 ч. на всички заведения за хранене и развлечения, както и на питейните заведения на територията на област Велико Търново.
- В заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе – сладкарници и снекбарове) се осигурява физическа дистанция от 1,5 м между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 /шест/ човека на една маса.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ