област Велико Търново
Сподели
13 мар 2020
Автор: ОбластВТ

Областният кризисен щаб за борба с коронавирус с нови решения от днешното заседание

Областният кризисен щаб за борба с коронавирус с нови решения от днешното заседание
Днес, 13 март, в Областна администрация се проведе заседание на Кризисния щаб за борба с коронавирус, сформиран със Заповед № ОКД-19-02-1/27.02.2020 г.

Проф. д-р Любомира Попова откри заседанието, на което присъстваха кметове на общини, председатели на Общински съвети и членовете на щаба.


Директорът на РЗИ д-р Евгения Недева докладва, че регистрирани случаи на заболели от коронавирус в област Велико Търново към момента няма. Тя обърна внимание на начините на третиране на суспектните пациенти, тяхното насочване и обособяване в отделни потоци, и каза, че координацията между всички институции е много добра. 


На територията на областта се изпълняват всички мерки за ограничаване разпространението на инфекциозното заболяване, разпоредени от Националния оперативен щаб и министърът на здравеопазването.- Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.


- Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.


- Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.


- Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.


- Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други).


- Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.


- Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.


Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.


 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ