област Велико Търново
Сподели
27 апр 2017
Автор: ОбластВТ

Областна администрация бе домакин на информационно събитие между Румъния и България

Областна администрация бе домакин на информационно събитие между Румъния и България

Областна администрация Велико Търново бе домакин на информационно събитие, организирано от Регионалния офис за трансгранично сътрудничество в Кълъраш, в качеството му на Съвместен секретариат на Програма InterregV-A Румъния-България. Целта на срещата бе да се представят възможностите, които се предлагат с третата покана за набиране на проекти по програмата.

Областният управител инж. Николай Йоцов приветства организаторите и участниците в инициативата и подчерта какви са ползите от програмата. 

"ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020" е програма за трансгранично сътрудничество, съфинансирана от Европейски съюз със средства от Европейския фонд за регионално развитие. Стратегическата цел на програмата за периода се фокусира върху тематични области  от Стратегията Европа 2020, свързани с изменението на климата, превенцията и управлението на риска, съхраняването и опазването на околната среда, насърчаване на ресурсната ефективност, устойчивият транспорт, насърчаване на заетостта и мобилността на работната сила, повишаване на институционалния капацитет чрез насърчаване на сътрудничеството между гражданите и институциите.

Регионите, които обхваща са седем окръга в Румъния - Констанца, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Мехединци и осем области в България - Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ