област Велико Търново
Сподели
09 ное 2021
Автор: ОбластВТ

Областната преброителна комисия отчете дейността си по Преброяване 2021

Областната преброителна комисия отчете дейността си по Преброяване 2021
Временната областна преброителна комисия отчете дейността си във връзка с извършеното през септември и октомври т. г. преброяване на населението и жилищния фонд.

Заместник областният управител Габриела Шилкова, която е и председател на комисията каза, че са проведени 6 заседания, на които са обсъдени въпроси, свързани с организацията при райониране на територията, хода на процеса по набиране на преброители и контрольори в общините от областта, готовността за провеждане на кампанията, възникнали затруднения в хода на работата, както и приключването и приемането на доклади от общинските преброителни комисии.

През двата месеца на дейността си, областната преброителна комисия активно съдейства за провеждане на преброяването в област Велико Търново и заедно с общинските преброителни комисии организира разяснителна кампания сред населението за целите и задачите на преброяването. Ежедневно бе осъществявана комуникация с цел обмяна за хода на кампанията, както и своевременно решаване на появили се затруднения.

Заместник областният управител сподели, че въпреки възникналите трудности, кампанията по преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. бе проведена успешно. Тя допълни, че с общи усилия на всички преброители, контрольори и на общинските преброителни комисии са осигурени събирането на изчерпателни, надеждни, детайлни и сравними данни за населението и жилищния фонд на територията на област Велико Търново.

Междинни резултати от Преброяване 2021 г. се очакват в края на годината, а през цялата 2022 г. от Националния статистически институт периодично ще бъде обявявана информация – и за населението, и за жилищата, и за условията на живот, за домакинствата и семействата, живеещи на територията на страната.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ