област Велико Търново
Сподели
13 дек 2017
Автор: ОбластВТ

Областен информационен център – Велико Търново отчете успешна 2017 година

Областен информационен център – Велико Търново  отчете успешна 2017 година
С пресконференция Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново отчете дейността си за 2017 г. През изминаващата година ОИЦ е организирал и провел общо 39 различни събития с близо 540 участници. В това число влизат две поредици от информационни срещи, проведени през юни и ноември в десетте общини от региона, за представяне на актуалните и предстоящи възможности за финансиране на проекти от европейските фондове.

През периода 10 март - 20 май 2017 г. ОИЦ – Велико Търново е провел на територията на областта Обща информационна кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА" на Мрежата от 28 информационни центъра, включваща една пресконференция, фотоизложба и форум „Европа в моя регион", както и „Дни на отворените врати" в общините от региона за представяне на успешно реализирани европроекти.

До декември офисът на центъра е бил посетен от 433 човека, които са проявили интерес към  възможностите за финансиране на проекти от еврофондовете чрез оперативни програми у нас. Служителите от ОИЦ са дали отговор на общо 479 въпроса зададени на място, или постъпили по телефон и имейл. В отговор на различни запитвания са изпратени по електронна поща 109 писмени отговора с допълнителна информация.

През изминалата година експертите от ОИЦ – Велико Търново са взели участие, след отправена покана, в 18 други събития и инициативи – регионални, национални и международни.

През 2017 г. ОИЦ – Велико Търново е подготвил и отпечатал и две брошури – брошурата „Европа в моя регион" с информация и снимки от успешни проекти на десетте общини от Великотърновска област реализирани през периода 2007-2013 г. и брошура за дейността на Областен информационен център - Велико Търново за периода 2011-2016 г.
През 2018 година в дейността на Областен информационен център - Велико Търново е предвидено провеждане на една Обща инициатива на Мрежата от 28 ОИЦ и две поредици от информационни събития в общините от региона за представяне на актуалните и предстоящи възможности за финансиране от еврофондовете – през пролетта и есента.

Екипът на ОИЦ – Велико Търново ще проведе няколко тематични информационни срещи със студенти от Великотърновския университет. Предвидени са и две работни срещи с представители на местните печатни и електронни медии – в началото и в края на 2018 г. Областен информационен център - Велико Търново ще продължи да оказва логистична подкрепа и съдействие при подготовка и провеждане на информационни кампании на Управляващите органи на оперативните програми. Ще продължи и предоставянето на информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги на заинтересовани страни и граждани на място в офиса на ОИЦ, по телефон и имейл.

В рамките на пресконференцията на ОИЦ – Велико Търново бе изнесена и информация за размера на европейските инвестиции в региона. През предишния програмен период 2007 – 2013 година във Великотърновска област са изпълнени общо 325 договора на стойност 319 832 258 лева от общо 174 бенефициента. Тази статистика не включва проектите и усвоените средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. За програмния период 2007 – 2013 г. по брой сключени договори и размер на привлечени европейски средства,  Великотърновска област е на първо място в Северен централен район (СЦР) в сравнение с областите Русе, Габрово, Разград и Силистра.

От началото на настоящия програмен период 2014-2020 г. до момента за Великотърновска област са одобрени и се изпълняват общо 136 договора на обща стойност 108 770 664 лева. В това число не влизат одобрените проектите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

С приключване на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. България отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка. Над 5 милиарда евро близо 46% от общия бюджет са договорените суми до момента по оперативните програми за настоящия програмен период 2014-2020 г. През 2018 г. по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени общо над 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ