област Велико Търново
Сподели
14 юни 2017
Автор: ОбластВТ

НОИ проучва чешкия опит в медицинската експертиза на работоспособността

НОИ проучва чешкия опит в медицинската експертиза на работоспособността

Националният осигурителен институт проведе работна среща с делегация на Чешката администрация за социално осигуряване (CSSZ). Бяха разгледани въпроси, касаещи и двете страни и обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между организациите.

Една от главните теми на срещата беше организацията на медицинската експертиза на работоспособността, която в Чехия се извършва от социалноосигурителната институция. Експертите от чешката Служба за медицинска експертиза към CSSZ представиха функциите и задачите на звеното, изискванията за квалификация на лекарите, количествените параметри на дейността и ефекта върху трудовата и социална интеграция на лицата с увреждания.

Двете страни представиха административния профил на своите институции и основните им функционални задължения при администрирането на социалноосигурителните дейности. Засегната беше и темата за развитието и внедряването на електронните услуги в публичните администрации като успешен модел за подобряване на потребителската удовлетвореност. Гостите проявиха интерес към платформата на НОИ за подаване на данните от издадените болнични листове по електронен път.

Срещата между двете организации завърши с положителен обмен на опит в областта на медицинската експертиза , която се оказа общ приоритет и важен елемент на координацията на системите за социална сигурност.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ