област Велико Търново
Сподели
28 яну 2019
Автор: ОбластВТ

Нов проект за социални услуги стартира във Велико Търново

Нов проект за социални услуги стартира във Велико Търново
Община Велико Търново разкрива нови социални услуги по проект за подобряване на социалната инфраструктура.
 
Предвижда се да бъде създаден комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост.
 
Конкретните цели на проекта включват изграждането на нови сгради и ремонт на съществуващ обект, заедно с осигуряване на тяхното обзавеждане и оборудване.  Това ще позволи предоставянето на следните нови социални услуги: "Център за грижа за лица с умствена изостаналост" (4 броя с капацитет от 15 места всеки) във великотърновското село Церова кория, общ. Велико Търново; "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" (1 брой с капацитет от 15 места) във Велико Търново.
 
Изграждането на новата социална инфраструктура в с. Церова кория е свързано с предстоящото закриване на дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Пчелище.

Новите социални услуги ще допринесат за постигане на целите на националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи.
 
Инвестицията ще бъде на обща стойност 2 760 000 лева, а 100 % от средствата са безвъзмездна финансова помощ.
 
Проектът ще бъде финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Договорът за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ бе подписан в края на миналата седмица от директора на общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ