област Велико Търново
Сподели
04 юни 2021
Автор: ОбластВТ

Нови решения взе Областният кризисен щаб за борба с коронавирус

Нови решения взе Областният кризисен щаб за борба с коронавирус
В областна администрация - Велико Търново бе проведено заседание на кризисния щаб за борба с коронавирус. Областният управител Георги Гугучков откри заседанието, което бе свикано с цел да се анализира имунизационния процес към настоящия момент и набележат мерки за ускоряване на темповете за обхващане на населението с ваксини срещу COVID-19.

С цел оптимизиране на възможността за ваксиниране срещу COVID-19 на работещи лица, от 25 май 2021 г., всеки вторник, с удължено работно време (от 18:00 ч. до 23:00 ч.) функционира имунизационният кабинет в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД – Велико Търново (кабинет № 212).

Със заповед на министъра на здравеопазването са определени 6 логистични пунктове и график за получаване на ваксини срещу COVID-19 от общопрактикуващите лекари, по подадена от тях седмична заявка (в РЗИ – Велико Търново, „МБАЛ – Павликени“ ЕООД, МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Галина Петкова“ гр. Полски Тръмбеш, ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ –   лекарски кабинет – д-р Магдалена Лафчиева“ гр. Стражица и  ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – лекарски кабинет – д-р Нина Титева“ гр. Елена). От 25 май, всяка седмица, от РЗИ – Велико Търново се доставят ваксини в логистичните пунктове, съгласно утвърдения график.

В периода 2 юни – 5 юни 2021 г. работят „зелени коридори“ в РЗИ, МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, „Кардиологичен медицински център Велико Търново“ ЕООД и „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – лекарски кабинет - д-р Владимирова“ ЕООД – гр. Горна Оряховица.
           
По съвместна инициатива на Община Велико Търново, Регионална здравна инспекция, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ и Специализираната болница за активно лечение по кардиология, на 5 юни (събота), за жителите на най-големите квартали на Велико Търново, ще работят „зелени коридори“ за ваксинация в два мобилни пункта: здравен кабинет в СУ „Емилиян Станев“ и Клуб на пенсионера и инвалида в СУ „Вела Благоева“, с работно време от 10,00 до 14,00 ч. Ваксинацията ще се извършва от медицински екипи на двете лечебни заведения.

По взетите решения на заседанието, става ясно, че ще продължат утвърдените добри практики за ваксиниране на населението  - „зелени коридори“ и имунизация от мобилни екипи от лечебни заведения на лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони. Ще започне имунизация от мобилни екипи на трудноподвижни лица, съобразно изисканата и представена от общините и РД „Социално подпомагане“ информация. Ще се предприемат действия за повишаване на обхвата с имунизации на:
- персонал в детски и учебни образователни институции
, като за целта РУО – Велико Търново събере информация за броя на имунизираните лица във всяка образователна институция чрез директорите на същите, с оглед установяване в кои образователни институции броят на имунизираните лица е под 50% спрямо общия брой на щатния персонал и причините за това.
- персонал и потребители в специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в т.ч. и от резидентен тип.
           
Кметовете на общинските администрации ще представят на РЗИ – Велико Търново информация за набелязаните от тях действия във връзка с повишаване на обхвата с имунизации на населението в областта, в срок до 9.06.2021 г.
 
Д-р Евгения Недева, директор на РЗИ, представи информация за имунизационния процес на територията на област Велико Търново. Преболедувалите към 2 юни са 9 615 души, от които 4 431 са над 60 годишна възраст, което представлява 46% от всички преболедували лица в областта. Към 00:00 ч. на 02.06.2021 г. в област Велико Търново са поставени общо 35 608 дози (с натрупване), от които през последното денонощие – 527 (Comirnaty – 382; Moderna – 18, AstraZeneca – 111 и Janssen – 16). Със завършен имунизационен цикъл са общо 15 042 лица (с натрупване). Тези резултати нареждат областта на 11-то  място в страната, както по поставени дози ваксини, така и по брой лица със завършена имунизация.
           
Общо ваксинираните са 18,5 % от населението на област Велико Търново над 18-годишна възраст (192 456 души). От общо ваксинираните, 21 419 лица или 60,2% са на възраст над 60 г. По данни на НСИ в област Велико Търново към 31.12.2020 г. лицата на възраст над 60 г. са 71 485 души. От тях са ваксинирани 21 419 лица (30,0%), а със завършена имунизационна схема са 8 992, което е 12,6%.
           
Към 02.06.2021 г. са поставени общо 1 744 дози ваксина на лекари, специалисти по здравни грижи, помощен персонал в лечебни заведения, дентални лекари, фармацевти, от които със завършена имунизационен цикъл са 448 лица.  Предполага се, че сред  медицинските специалисти е достигнат колективен имунитет.
           
На територията на област Велико Търново са разкрити 15 временни имунизационни кабинети в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, и в РЗИ – Велико Търново, в които към настоящия момент се прилагат одобрените от ЕК и България четири (4) ваксини – Pfizer/BioNTech, Moderna, Astra Zeneca и Jansen. Седем от кабинетите са включени в заповед на министъра на здравеопазването за имунизиране на записаните лица чрез електронния портал за ваксинация срещу COVID-19. РЗИ – Велико Търново разполага с достатъчно количества и от 4-те ваксини.

 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ