област Велико Търново
Сподели
23 окт 2019
Автор: ОбластВТ

Новият генерален план за организация на движението във Велико Търново дава визията за поне за две десетилетия

Новият генерален план за организация на движението във Велико Търново дава визията за поне за две десетилетия
Проектантите предлагат първите по рода си в България споделени пространства
 
Новият генерален план за организация на движението във Велико Търново вече е в процес на разработване. Отговорната работа е възложена на най-добрите експерти у нас от Института по транспортно строителство и инфраструктура към Университета за архитектура, строителство и геодезия. Генералният план е тип стратегически документ, който очертава дългосрочна визията за организацията на трафика, за маршрутите на обществения транспорт, зоните за паркиране, за пешеходци и за алтернативен транспорт с хоризонт поне две десетилетия.„Велико Търново е сред най-старите градове у нас. Този факт, заедно с географските особености и характерния релеф определят структурата на градоустройството. Анализираме детайлно всички възможности: за  промяна на посоките на движение на определени улици и превръщането им в еднопосочни, за отваряне на затворени отсечки, за преместване на зоните за паркиране и престой, за организиране на светлинно-регулираните кръстовища  и още много други фактори“, обяснява гл. ас. Д-р инж. Христо Грозданов – ръководител на екипа от Института по транспортно строителство и инфраструктура и припомня: „Когато започва изграждането на Велико Търново – онази част, която сега наричаме Стария град, изискванията за преминаване на транспортни средства изобщо не са играли роля. Просто тогава движението се е осъществявало пеша, на кон или в най-луксозния случай – с файтон. Днес по същите тези улици искаме да преминават коли и пешеходци, да се разминават свободно, да маневрират, да паркират”.


 
Една от най-важните задачи, поставена от екипа на Даниел Панов пред експертите е да бъдат изследвани нагласите и очакванията на гражданите. В първия етап от изследването, бе проведена подробна анкета сред великотърновци.

 „Питаме  хората какъв град искат и как си го представят в следващите 5, 10 или дори 20 години по отношения на транспорта и придвижването. Дали те искат да е град на автомобилите, или да бъде град на пешеходците и съвременния градски транспорт. Затова организирахме анкета за проучване на транспортните потоци. От нея има един много важен извод – жителите на Велико Търново са активни и загрижени за своя град. 1607 са участвалите в допитването и това е четири пъти повече над планираните очаквания“, обяснява Грозданов. Данните от анкетното проучване показват недвусмислено , че великотърновци  предпочитат да не се придвижват с автомобили, макар това в момента да е основното транспортно средство, заради неудобен градски транспорт или липса на достатъчно алтернативи.

„Една от възможностите е части от Стария град да бъдат преобразувани в споделено пространство – място, в което всички участници в движението – пешеходци, велосипедисти и автомобили са равни. Това решение вече се прилага в редица европейски градове, а Велико Търново има потенциал да бъде първият град в България, в който да има споделени пространства“, казва още Христо Грозданов. „Мariahilferstrasse“ във Виена до 2008 г. прилича на традиционно шосе с тротоари, а по тротоарите метални колчета. По шосето пък сериозен трафик. След реконструкция през 2014 г. тя вече е споделено пространство, тоест по нея се движат пешеходци и автомобили заедно на една плоскост. За да се превърне „Mariahilferstrasse“ в това, което е днес, австрийците направили обсъждания, после референдум, после е създаден проект и накрая се извършил ремонтът. След всичко това се обявява 5-годишен пробен период, за да стане ясно дали трансформацията е успешна. Дали това да се случи и във Велико Търново, думата отново ще имат хората.

Към момента екипът е  извършил  детайлно наблюдение на 15 ключови кръстовища в града – както най-натоварените, така и тези с най-голяма концентрация на пътно-транспортни произшествия. Обхванати са и пресечките, за които се очаква увеличаване на експлоатацията през следващите пет години. За всяко кръстовище има по 14-часово видеодосие както в пиковите моменти, така и при нормален трафик. Заснемането ясно показва как се образуват колоните от превозни средства, в какви посоки се разпределят.  Тази седмица започват наблюденията с дронове на най-натоварените пресечни точки. Технологията се използва за пръв път и освен данните за трафика, софтуерът ще изчисли и рисковете от възникване на ПТП.

На базата на анализ на събраните данни ще бъдат  разработени възможни решения за нова организация на движение по цялата система от улици, булеварди и кръстовища.

В следващите два месеца проектантите ще са готови с конкретни предложения за мерки, чрез които трайно да бъде подобрен трафикът и пътуването в Старата столица. Отговори ще получат едни от най-важните въпроси – от кой квартал и в каква посока пътуват жителите на града. Това ще позволи и изработването на  по-адекватна схема на движение на градските автобуси, нови маршрути и разписания, т.к. сега действащата е от 80-те години на миналия век.

Община Велико Търново има одобрен проект и за интегриран градски транспорт, чиято реализация на практика започва от началото на 2020 година.  Той също предвижда важни мерки, които ще подобрят организацията на движение, придвижване и паркиране. Едно от решенията е създаване на буферни паркинги и осъществяване на директната им връзка с централната градска част и историческите забележителности. Така в която и точка на града да се намирате, чрез информация, разпространявана он-лайн ще можете да проверите на кой паркинг има свободни места, коя линия на градския транспорт е най-удобна за Вашето пътуване, след колко минути пристига автобус във Вашата посока и кои са интересните обекти или събития по избрания маршрут. Новите градски линии ще се обслужват от  електрически автобуси от последно поколение, средствата за които също са осигурени по проекта.

Всички линии от маршрутите на градския транспорт ще бъдат обхванати в информационна система. Чрез електронни табла по спирките, или чрез приложение на смартфона всеки ще знае къде се намира чаканият от него автобус и до колко минути ще пристигне. Същата по своя характер система ще бъде внедрена и за паркингите и сините зони.
Основна реконструкция на булевард „България“ и на две кръстовища – „Беляковско шосе“ и до Летния театър  са част от инвестиционните дейности, заложени в проекта. Паралелно с това, Даниел Панов предвижда в програмата си и преустройство на още две важни пресечни точки на градския трафик – до Съдебната палата/Читалище „Искра“ и на входа на кв. „Бузлуджа“.

В проекта за интегриран градски транспорт  е предвидено изграждането на пешеходен надлез над улица „Магистрална“, който ще свърже кварталите „Бузлуджа“ и „Зона Б“ с булевард „Никола Габровски“.
 
Текстове под снимките:
гл. ас. д-р Христо Грозданов – преподавател в Катедра Пътища и транспортни съоръжения, Факултет по транспортно строителство, УАСГ


 
Така ще изглежда буферният паркинг, проектиран в местността „Френкхисар”Визуализация на пешеходния надлез над улица „Магистрална
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ