област Велико Търново
Сподели
04 юли 2019
Автор: ОбластВТ

Националната селска мрежа организира информационен семинар във Велико Търново

Националната селска мрежа организира информационен семинар във Велико Търново
Информационен семинар на тема „Възможности за подпомагане на малките стопанства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020" ще се проведе на 9 юли (вторник) 2019 г. от 10:00 в зала „Трапезица" на „Интерхотел Велико Търново", гр. Велико Търново. Проявата се организира от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ).Събитието е насочено към потенциални бенефициенти малки стопанства, както и към всички проявяващи интерес към подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки" от ПРСР 2014-2020 и желаещи да се запознаят с интерактивния иновационен модел на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ).

Основни цели на информационния семинар са популяризиране на актуална информация за възможностите, които предоставят подмярка 6.3, подмярка 4.2.2, подмярка 16.4 от ПРСР, за икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства. Също така и представяне на конкретни добри практики по ПРСР 2014-2020, популяризиране на интерактивния иновационен модел в рамките на ЕПИ-АГРИ, представяне на европейски опит в иновациите при късите вериги за доставка на храни, както и популяризиране дейността на НСМ и привличане на нови членове.

Организаторите на семинара ще покрият разходите за транспорт на участниците срещу представяне на билет за пътуване с обществен транспорт – автобус или влак, както и при необходимост една нощувка в случай, че няма подходящ транспорт за деня на мероприятието.

С оглед своевременното организиране на срещата, желаещите да се включат в събитието следва да потвърдят участието си до 5 юли (петък) 2019 г., на e-mail: office@ruralnet.bg или тел. 0887 513 431, лице за контакти Рая Лечева.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ