област Велико Търново
Сподели
26 мар 2019
Автор: ОбластВТ

Национален конкурс обединява всички детски градини и групи, носещи името "Слънце"

Национален конкурс обединява всички детски градини и групи, носещи името Слънце
Община Павликени и Детска градина „Слънце“ организират национален конкурс за детско творчество „Слънце грее и празнува“. В изкусното състезание може да вземат участие всички детски градини и групи, носещи името "Слънце".Състезанието ще се проведе в две възрастови групи: 5-годишни и 6-годишни; в три раздела: рисунка, колаж или пластика. Няма ограничение във формата или използваните материали.

Педагогът ф.х. Цончо Балканджиев и художниците Пламен Петров и Мартин Петров ще оценят детските творби. Сред критериите на журито ще бъдат оригиналност и творчество на подхода към темата, идея на рисунката и цялостен дизайн.
Отличените ще бъдат наградени във всеки раздел и възрастова група за първо, второ и трето място. Предвидена е и специална награда на Кмета на Община Павликени и Директора на ДГ „Слънце“ град Павликени.

Имената на наградените участници ще бъдат публикувани в официалния сайт на Община Павликени и ДГ „Слънце“ – Павликени.

След приключване на конкурса ще бъде организирана изложба. Откриването ще бъде на 15 май. От 17:00 ч. в същия ден, на празничен концерт ще бъдат обявени победителите в националния конкурс.

Целта на състезанието е да представи творческите заложби на децата от подготвителните групи. Участниците ще имат възможността да създадат нови запознанства и приятелства с децата, които се възпитават в детските градини и групи, носещи името на Слънцето. Учители и родители ще могат да се активизират за изява на творческата мисъл и креативност при работа с децата.

Крайният срок за изпращане на творбите е 30 април (вторник), важи датата за пощенското клеймо. Адресът за изпращане е: Детска градина „Слънце“, град Павликени 5200, област Велико Търново, ул. „Цар Иван-Асен II“ №11, за Национален конкурс „Слънце грее и празнува“. Всяка творба трябва да съдържа следната информация – на гърба в десния горен ъгъл да бъдат изписани трите имена на детето, години, адрес на ДГ, ОДЗ, ПГ, име на учителя, телефон за контакт, e-mail.

Конкурсните творби не се връщат на участниците. За повече информация: 0882 556166 или 0610 5 23 14 - ДГ "Слънце" - Павликени; e-mail - slynce_pavlikeni@abv.bg.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ