област Велико Търново
Сподели
15 апр 2019
Автор: ОбластВТ

НАП търси 4 фискални инспектори за отдел „Оперативни дейности“ – Велико Търново

НАП търси 4 фискални инспектори за отдел „Оперативни дейности“ – Велико Търново
Национална агенция за приходите търси седем служители за отдел „Оперативни дейности“ – Велико Търново, като четирима от тях са с място на работа град Велико Търново. Агенцията е обявила конкурс за длъжността „Инспектор по приходите”, които ще работят в екип в условията на 24-часов непрекъснат режим на работа и ще извършват фискален контрол.Конкурсът за свободните работни места ще се проведе в два етапа. На първия участниците ще решават тест, чиято цел е да бъдат установени професионалните им знания. Издържалите успешно теста се допускат до втория етап - интервю.
   
Работата на фискалните инспектори е свързана с физически и документален контрол на стоки с висок фискален риск. Данъчните ще следят движението на стоките, дали се реализират на територията на България, изнасят ли се за трети страни и дали всички транзакции се отразяват коректно в счетоводните и финансови документи на превозвача, получателя и доставчика. Служителите ще бъдат обезпечени с транспортни средства и техническо оборудване за изпълнение на функциите си.
   
Кандидатите могат да подадат документи до 22 април, включително, лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно-оригинал, на някой от посочените в обявата в сайта адреси и в НАП В. Търново, пл. Център № 2, стая 106, деловодство.
   
Описание на длъжността, изискванията за заемането й и образци на документи за участие могат да бъдат намерени на интернет страницата на НАП – www.nap.bg, Начало/За НАП/Работа в НАП/Обяви
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ