област Велико Търново
Сподели
27 яну 2021
Автор: ОбластВТ

НАП плати 22,2 млн. лв. на 2 223 търговци по програмата за подкрепа с оборотен капитал

НАП плати 22,2 млн. лв. на 2 223 търговци по програмата за подкрепа с оборотен капитал
2 223 фирми получиха плащания в размер на 22,2 млн. лв.   по програмата за подкрепа с оборотен капитал - по-рано от 7 дни след срока за подаване на проектни предложения. Тези дружества са преминали автоматизирана софтуерна проверка, която сочи пълно съответствие на посочените в заявленията данни с наличните в НАП.
  
До края на седмицата предстои да бъдат одобрени за подкрепа и дружествата, подали заявления през изминалата седмица, за които след автоматизирана проверка има пълно съответствие на данните, допълват от НАП. Списък на одобрените до момента кандидати се съдържа в заповед на изпълнителния директор на НАП – https://nap.bg/page?id=799, достъпна на сайта на приходната агенция.  Дружествата, за които предстои да бъдат одобрени за подкрепа, ще бъдат включени в нова заповед до края на седмицата.
  
На останалите предприятия, кандидатствали за финансова помощ, които не са включени в заповедите, се извършват допълнителни проверки от инспекторите по приходите в НАП, като при необходимост от тях ще бъдат поискани допълнителни уточнения чрез системата ИСУН по електронната им поща.
  
Над 8100 търговци кандидатстваха за подкрепа с оборотен капитал чрез Националната агенция за приходите до 16.30 ч. на 20 януари, когато изтече крайният срок за кандидатстване. Общият размер на поисканата подкрепа е  115 млн. лв., припомнят от НАП.  



 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ