област Велико Търново
Сподели
08 окт 2020
Автор: ОбластВТ

НАП напомня, че плащания над 10 000 лв. се извършват само чрез превод или по платежна сметка

НАП напомня, че плащания над 10 000 лв. се извършват само чрез превод или по платежна сметка
Данъчните установиха, че са издадени над 2 600 платежни документа при плащане в брой на и над тази стойност

НАП-Велико Търново напомня, че, съгласно действащото законодателство, плащанията на територията на страната в размер на/над 10 000 лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.
  
Поводът за напомнянето е резултатът от извършения от приходната агенция подробен анализ на предаваните по дистанционната връзка между фискалните устройства и сървъра на НАП данни от документи за продажби и сторно операции в периода 17.06.2020 г.-17.08.2020 г. Установено е, че от средата на юни до средата на август в страната са издадени 2 620 фискални и системни бона за продажби. В тях има начин на плащане „В брой“ със стойност, равна или надвишаваща 10 000 лв., без да е издаден сторно фискален или системен бон към тях. Освен това, и без стопанисващото фискалното устройство задължено лице да е вписано в регистъра на обменните бюра и да извършва сделки с чуждестранна валута в наличност, което би го освободило от поставения от закона праг. От тях 598 са за суми в диапазона от 10 000 лв. до 20 000 лв., а 15 – от 1 000 000 лв. до 7 650 748 661 лв.
 
Нарушенията са извършени от над 480 задължени лица в близо 70 вида търговски обекта, сред които такива за търговия на едро и дребно с хранителни стоки и с некласифицирани другаде стоки или услуги. Неспазване на изискването за прага от 10 000 лв. при разплащания в брой е установено и в ресторанти, хотели и закусвални, както и в обекти за тютюневи изделия, алкохол и безалкохолни напитки, при продажба на автомобили и мотоциклети, предоставяне на медицински услуги и др.
  
НАП обръща специално внимание на бизнеса за предвидените в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) значителни санкции за лицата, които извършат или допуснат извършването на нарушения с разплащания в брой. На физическите лица се налага глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане, а юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане.
  
Икономическите оператори следва да имат предвид и, че в НАП се получават данни на всеки 5-минути за всички издадени фискални и служебни бонове за продажби, регистрирани и отчетени чрез ФУ/ИАСУТД и че приходната агенция има възможност да извършва своевременен анализ на получената информация и данъчен контрол. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ