област Велико Търново
Сподели
22 юни 2020
Автор: ОбластВТ

НАП-Велико Търново напомня на 84 търговци за необичайно високи касови наличности

НАП-Велико Търново напомня на 84 търговци за необичайно високи касови наличности
84 търговци от област В. Търново са получили електронни писма от НАП за нелогично високи касови наличности в последните дни. Според софтуерните системи на приходната агенция и годишните отчети на дружествата, те държат на каса необичайно високи наличности. С писмата НАП насърчава дружествата да прегледат счетоводните си записи и да направят доброволни корекции, в случай че не всички суми са действително налични.
  
Отделно напомняне за значителен размер на материалните запаси спрямо приходите от продажби са получили група юридически лица, които също имат възможност доброволно да коригират данъчните си вноски, допълват от приходната агенция.
  
В резултат на целенасочена кампания на НАП в последните 2 години сумата, отчетена като налична в касите на дружествата от страната, намаля с 5 млрд. лв., като още в първите месеци беше регистриран ръст на данъка върху дивидентите с над 130 млн. лв. 
  
Материалните запаси и касовите наличности имат много по-реалистичен размер в резултат от партньорския подход, който НАП прилага. Тези 84 компании имат възможност за доброволна корекция, преди да се възлага контролно производство. 
  
„Вярваме, че насърчаването на доброволното спазване на данъчния закон е подход от взаимен интерес, който значително подобрява фискалната дисциплина“, каза по повод предупредителните имейли Пламен Димитров, заместник-изпълнителен директор на НАП. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ