област Велико Търново
Сподели
29 яну 2019
Автор: ОбластВТ

НАП Велико Търново даде пресконференция за новата данъчната кампания

НАП Велико Търново даде пресконференция за новата данъчната кампания
„1, 121 500 млрд. лева приходи събра Великотърновската териториална дирекция на НАП през изминалата 2018 г.Успешната кампания с цифрово изражение над 1 млрд. лева е за втора поредна година, като в сравнение с 2017 г. са събрани с 90 млн. лв. повече“. С тези думи откри традиционната пресконференция директорът на ТД на НАП В. Търново Ивайло Здравков. Повод за нея е данъчно-осигурителната кампания през 2019 г. и отчет за свършеното през изминалата 2018 г. На нея присъстваха Петко Николов, директор на дирекция „Обслужване” и Тодор Георгиев, директор на дирекция "Контрол".

634 бр. са ревизионните производства, приключили през 2018 година, което е с 347 бр. по-малко, спрямо 2017 г., което не е негатив. Намаляването на броя на производствата се дължи най-вече на стратегическите цели на НАП, а именно подпомагането на доброволните плащания, каза в отчета си И. Здравков. Той посочи  и интересен елемент от контролния процес през 2018 г. - увеличаването на патрулите, в които служители на НАП обхождат обектите, запознават търговците със сроковете и промените, свързани с фискалните устройства.
 
Резултат от работата на отдел „Разследване на особени случаи” /РОС/ са възложени 44 бр. ревизии, свързани с извършени данъчни измами, които са в ход, 73 проверки за установяване на факти и обстоятелства.  2024 анализа е направил отделът на задължени лица, други 108 лица са поставени под наблюдение във връзка с последващото им поведение. 219 са лицата,  анализирани по повод информация, постъпила чрез системата Еврофиск. Изготвени са и 99 доклада за анализ на лица, занимаващи се с търговия на течни горива, уточни шефът на НАП. С оглед на новите тенденции за комуникация с лицата за толериране на доброволното коригиране, от отдел РОС през 2018 г. са изпратени 54 писма до задължени лица с цел предотвратяване на измами. Организирани са и 13 срещи, а доброволните корекции са в размер на 420 хиляди лева.
  
С 1 млн. лева повече е събрала дирекция „Събиране”, сравнено с 2017 г., като през 2018 г. постъпилите в ТД на НАП В. Търново средства от просрочени задължения са  повече с 232 075 лв. от предходната година. 729 срещи са провели публичните изпълнители от дирекцията с лица със задължения в големи размери и с тях е договорено погасяване на просрочения дълг на части. Направени са и 236 възбрани на недвижими имоти през 2018 г., а запорите на движими вещи са 616 броя /МПС-та, земеделска техника и машини, собственост на длъжниците/.
 
Директорът на ТД на НАП В. Търново Ивайло Здравков изтъкна и друго постижение на агенцията през изминалата година. Само за 2018 г. са издадени 5080 бр. ПИК /Персонален идентификационен код/, което е 1/5,  в сравнение с издадените през периода 2012-2017 г. 25 хиляди. Чрез този код най-удобно се подава годишната данъчна декларация и могат да се направят ред други справки, което говори за нарастващата му популярност. През изминалата година 5500 лица са се възползвали от възможността да платят задълженията си през физически ПОС терминал и са внесли около 2 млн. лв.
 
Установени през 2018 г. са и голям брой земеделски производители, които не са декларирали получените от тях субсидии от фонд „Земеделие”. След намесата на НАП, само за В. Търново са допълнително подадени 380 бр. данъчни декларации, в които тези субсидии са упоменати.
 
Директорът на ТД на НАП В. Търново спомена и друг интересен факт. Велико Търново е на 6-то място в страната по активност в лотарията на НАП, което според г-н Здравков е един добър фактор.
  
Г-н Петко Николов, директор на дирекция „Обслужване“ очерта промените и новостите в тазгодишната данъчна кампания. Той акцентира върху изтичащите  на 31 януари срокове за физическите,  самоосигуряващите се лица и  за платците на доходи, както и изискванията към физическите лица, за да ползват 5% отстъпка. Юридическите лица задължително подават електронна данъчна декларация, а тези без дейност се освобождават от задължението да подават такава. Новите моменти са в облекченията за деца, промените в осигуряването, максималния и минималния осигурителни доходи, съответно 3000 лв. и 560 лв., като през тази година осигуровката вече е 22,40 лв. 
 
Думата, за да разясни сроковете в Наредба Н-18, свързана с  подмяната на фискалните устройства, беше дадена на г-н Тодор Георгиев, и. д. директор на дирекция „Контрол“. Той разясни причините за необходимостта от подмяна, изразяващи се в прогнозни загуби за хазната от порядъка на 330-400 млн. лева.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ