област Велико Търново
Сподели
19 юни 2020
Автор: ОбластВТ

Над 93% от дружествата и едноличните търговци, регистрирани в областта, вече обявиха доходите си пред НАП

Над 93% от дружествата и едноличните търговци, регистрирани в областта, вече обявиха доходите си пред НАП
Фирми и ЕТ декларират и плащат данъците си до 30 юни

12 дни преди изтичането на крайния срок, над 93 % от фирмите, регистрирани в област Велико Търново, са обявили пред НАП В. Търново приходите си за 2019 година. Едноличните търговци /с изключение на тези, които плащат патентен данък/ и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, са почти 1300. 
  
От НАП напомнят, че срокът за деклариране и внасяне на данъка върху доходите на ЕТ и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане е 30 юни. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и година декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. 
  
30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността от опериране на кораби.
  
Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез портала за е-услуги, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис (КЕП). 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ