област Велико Търново
Сподели
03 юни 2020
Автор: ОбластВТ

Мобилен пункт ще събира опасни и излезли от употреба отпадъци във Велико Търново

Мобилен пункт ще събира опасни и излезли от употреба отпадъци във Велико Търново
Двудневна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинства, организират Община Велико Търново и „Балбок Инженеринг” АД.

Кампанията включва опасни отпадъци като лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри и флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти и химикали, пестициди, бои, мастила, лепила. По време на кампанията ще се събират още излезли от употреба електрически и електронни оборудвания, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми.

Отпадъците може да се предават в мобилен събирателен пункт, от 10:00 до 16:00 ч. График:
- на 9 юни – паркинг на ул. „Стоян Михайловски” в кв. „Картала”;
- на 10 юни – паркинг на ул. „Симеон Велики”, срещу МОЛ „Велико Търново”.
Кампанията ще продължи и през есента – на 1 и 2 октомври.

За повече информация – 062/619 502; 062/619 552; в Отдел „Околна среда” на Община Велико Търново или на адрес www.veliko-tarnovo.bg .

        
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ