област Велико Търново
Сподели
09 ное 2018
Автор: ОбластВТ

Младежкият консултативен съвет прие Плана за младежта в Община Горна Оряховица за 2019 г.

Младежкият консултативен съвет прие Плана за младежта в Община Горна Оряховица за 2019 г.
Единодушно, с гласовете на всички присъстващи бе приет Плана за младежта в Община Горна Оряховица за 2019 г. Това стана по време на заседание на Консултативния съвет по въпросите за младежта, което се проведе на 8 ноември в зала 102 на Общината.

Заседанието бе председателствано от заместник-кмета Йорданка Кушева, която след като запозна присъстващите с предвидения дневен ред, изчете заповедта на Кмета на Община Горна Оряховица за свикване на Консултативния съвет по въпросите на младежта. От поканените 24 членове в залата присъстваха 20. На присъстващите бе дадена възможност за внасяне на допълнения и предложения за нови точки по дневния ред, но такива не постъпиха от аудиторията.

Заседанието продължи с отчет на изпълнението на плана за 2018 г. Председателят на постоянната комисия „Спорт и младежки дейности“ в Общинския съвет Димитър Николов, който е и член на Консултативния съвет по въпросите на младежта, даде висока оценка на извършеното в общината през изминалата година, като акцентира на това, че общинското ръководство прави изключително много по дейностите в подкрепа на младите хора.

За обсъждане бе предложен проектът на Плана за младежта в Община Горна Оряховица за 2019 г., който бе приет единодушно от всички, присъстващи членове на Консултативния съвет.

Те изразиха мотивирано положително становище, както по отчета за изпълнението на плана за 2018 г., така и по отношение на проекта за Плана за младежта в Община Горна Оряховица за 2019 г.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ