област Велико Търново
Сподели
02 апр 2020
Автор: ОбластВТ

Междуведомствената комисия одобри искания на 4 общини за ремонт и възстановяване

Междуведомствената комисия одобри искания на 4 общини за ремонт и възстановяване
Областният управител проф. д-р Любомира Попова инициира провеждане на неприсъствено заседание на Междуведомствената комисия във връзка с обявеното извънредно положение. Членовете на Постоянната областна комисия разгледаха исканията за финансиране от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени и Стражица. 


Oбщина Велико Търново
Читалище „Надежда 1869" - исторически паметник на културата от национално значение в гр. В.Търново на стойност 431 141,99лв с ДДС;
Народно читалище „Народна просвета -1874" в с.Ресен на стойност 87 734,04 лв с ДДС;
Църква „Св.Пророк Илия" с.Момин сбор на стойност 57 472,07лв с ДДС;
Църква „Св.Николай"гр.Велико Търново на стойност 2 752 905лв с ДДС;
Подпорна стена на ОУ „Хр.Смирненски" с.Самоводене на стойност 106 754,65 лес ДДС;
ДГ„Пинокио" с.Самоводене на стойност 100 622,80 лв с ДДС;
ДГ „Слънце" гр.Велико Търново на стойност 57197,77 лв с ДДС;
Църква „Св. Димитрий" с. Ветринци на стойност 1 356 080 лв с ДДС;
Възстановяване на улица „Втора" в с.Пчелище на стойност 72 876,99 лв с ДДС;
Възстановяване на 6 бр. улици в с.Ресен на стойност 471 153,37лв с ДДС;
Възстановяване на 7 бр. улици и отводнитенои съоръжение в с.Хотница на стойност 178 925,62 лв с ДДС;
Възстановяване на общински път VTR 2001 „Русаля-Дичин" на стойност 775 859,05лв с ДДС;
Възстановяване на 8 броя улици в с.Беляковец на стойност 317 958 лв с ДДС;
„Възстановяване на общински път VTR 1202 /път 111-405/ Павликени- Дъскот-Паскалевец в участъка от км 19+000 до км 22+400 на територията на община Велико Търново на стойност 247 825 лв с ДДС" – дофинансиране;
Възстановяване на общински път VTR 1036 /път 1-5/ граница общини Г.Оряховица - В.Търново - арх. Комплекс Никополис Ад Иструм на територията на община В. Търново на стойност 865 852 лв с ДДС;
Възстановяване проводимостта на река Янтра, Етап II по проект: „Почистване на речното корито в участъка от 1+300/Каменен мост/ до 2+000 км с дължина 700м" в гр.Велико Търново на стойност 1 139 702 лв с ДДС;
„Разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствие от 03.06.2019 год. /етап //" на стойност 189 346,36 лв. с ДДС.
 
Община Горна Оряховица:
„Аварийно-възстановителни работи на участъци от улици „Георги Бенковски", „Трети март" и „Цар Иван Асен II" в с. Драганово, община Горна Оряховица, на стойност 370 771.06 лв с ДДС;
„Аварийно-възстановителни работи на участъци от улици „Димитър Дюлгеров", „Камчия", „Хан Аспарух" и „Козлодуй" в с. Поликраище, община Горна Оряховица, на стойност 368 659.28 лв с ДДС;.
„Аварийно-възстановителни работи на участъци от улица „Княз Александър Батенберг" в с. Първомайци, община Горна Оряховица, на стойност 370 477.40 лес ДДС;
„Аварийно-възстановителни работи на участъци от улици „Кирил и Методий", „Косово поле", „Наум Охридски", „Радецки" и „Шипка" в гр. Горна Оряховица, на стойност 370 798.76лв сДДС;.
„Аварийно-възстановителни работи на участъци от улици „Възраждане", „Пирин", „Сергей Румянцев" и „Страцин" в гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, на стойност 370 732.85 лв с ДДС;
„Ремонтно възстановителни работи за покрив на южното крило от МБАЛ „Св.Иван Рилски" ЕООД гр. Горна Оряховица на стойност 1 439 423,90лв с ДДС.
 
 
 Община Стражица:
„Авариен ремонт на СУ „Климент Охридски", с. Камен, община Стражица" на стойност 54 398,15 лв с ДДС, като е спадната сумата от 12 944,90 лв изплатена от застраховката. Към преписката е прилажена нова КСС и декларация на Кмета на община Стражица за липса на друго финансиране;
„Авариен ремонт на ДГ „Гинка Маркова", находяща се в с. Камен, община Стражица" на стойност 6 938,17 лв с ДДС, като сумата е намалена с 708,96 лв получени от застраховката на сградата. Към преписката е прилажена нова КСС и декларация на Кмета на община Стражица за липса на друго финансиране;
„Авариен ремонт на уличната мрежа в с. Камен, на община Стражица" на стойност 192 334,43 лв с ДДС;
„Авариен ремонт на уличната мрежа в с. Нова Върбовка, на община Стражица"на стойност 212 754,42 лв с ДДС.
 
Община Павликени:
„Почистване на речното корито на река Елийска, село Долна Липница, община Павликени, област В. Търново " на стойност 186 904,56 лв с ДДС.
 
Искания на областен управител за финансиране на следните обекти:
„Почистване на два участъка от река Бебровска в землището на с. Беброво преди и след мост на път II-53Елена - Сливен " -1 -ви приоритет:
1-ви участък с дължина 437 м от участък преди мост на път до границата на урбанизираната територия;
2-ри участък с дължина 110 м, след мост свързващ селото с ул. „Девета" /Фарашка махала/ след границата на урбанизираната територия на стойност 18 412,00 лв с включено ДДС;
„Почистване на участък от речното легло на р.Янтра в землището на с.Първомайци при мост на път II-53 Поликраище-Елена, начален участък N43° 08 ' 44, 89" Е 25° 39 ' 56,26" и край N 43° 08 ' 43,47" Е 25° 40 ' 03,67"" - I -ви приоритет на стойност 21 292,00 лв с включено ДДС.
„Почистване на участък от речното легло на р. Белица в района на мост над р. Белица на път за кв.Чолаковци - ж.п. гара Дебелец в участък 250 м след моста" - I -ви приоритет на стойност 248 629,00 лв с включено ДДС.
 
Частично финансиране до 200 000 лв. получи обект „Възстановяване на общински път Павликени- Дъскот-Паскалевец в участъка от км 19+000 до км 22+400 на територията на община Велико Търново, на стойност 247 825 лв с ДДС".

Членовете на Постоянната областна комисия, след запознаване с предварително предоставените им искания от общините Велико Търново, Горна Оряховица и Стражица, дадоха своите положителни становища по целесъобразността на същите. В тази връзка всички искания за финансиране, включени в дневния ред, са приети единодушно.

 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ