област Велико Търново
Сподели
11 юли 2017
Автор: ОбластВТ

Мащабен проект оставя сегашния облик на Горна Оряховица в историята (Обзор)

Мащабен проект оставя сегашния облик на Горна Оряховица в историята (Обзор)

Цялостна промяна на град Горна Оряховица, каквато не е имало от 40 години насам, започва с реконструкцията на четири обекта. Официалното начало на голямото обновление даде церемонията „Първа копка“ на площад „Георги Измирлиев“.

„Пожелавам на изпълнителите и строителния надзор да извършат проекта в срок и качествено. В момента ние чертаем история и се надявам всички да сме доволни от това, което ще изградим. Благодаря на всички колеги, които работиха по проекта до тук и които ще продължават да работят по него до завършването му. Ще има много трудности, но такава реконструкция в Горна Оряховица не е имало от 40 години, а се надявам да оставим нещо за поколенията след нас“, бяха думите на кмета инж. Добромир Добрев.

Един от най-мащабните проекти на Общината „Обновяване на градската среда в град Горна Оряховица” се финансира по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 5 988 104 лева. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по ОПРР, възлиза на 5 634 302 лв., а 353 801 лв., е финансовия принос на Община Горна Оряховица.

Модернизацията на площад „Георги Измирлиев“ включва изграждането на каскади и сух фонтан, заедно с тематични площадки за тихи игри, читалня на открито, свободна WIFI зона. В североизточната част на площада ще се оформи зона за временна търговия и други мероприятия, свързани с обществената активност. В южната част ще се разположи детска площадка. В централната част се предвижда място за подвижна сцена за провеждане на спортни и културни мероприятия. Залесяването включва дървесни видове с малка коренова система и широка корона. Около дърветата ще бъдат разположени места за сядане, а в оформените зелени площи ще има красиви цъфтящи растения. Предвижда се монтиране на система за денонощно видеонаблюдение.

Обновлението на парк „Детски кът“ обхваща изграждане на алейна мрежа от главни, второстепенни и обиколни алеи. Ще бъдат обособени зони за разходки и социални контакти, за пикник и за активен отдих. В центъра на парка ще има площадка с фонтан, около който са разположени места за сядане. За деца и юноши са предвидени площадки, комбинирано игрище, площадка за скейтборд, място с уреди за обща физическа подготовка и фитнес-съоръжения, също и детска сцена. Съществуващите здрави дървета ще бъдат запазени и ще се засадят нови храсти и дървета от видове с красив цъфтеж и декоративни треви. Ще се монтира енергоспестяващо парково осветление и система за видеонаблюдение.

Изграждането на кръгово кръстовище между сградите на Общината и Пощата цели подобряване на организацията на движение и безконфликтно преминаване на превозните средства и пешеходците, поради натоварения трафик. Основният кръг ще бъде с диаметър 28 м, а ширината на пътната лента в кръга – 7.5 м. В средата ще се обособи остров, където ще се монтират 6 прожектора за осветяване на околното пространство. Ширината на лентите по ул. „Цар Освободител“ ще е 3,50 м. След завършване на реконструкцията, с вертикални знаци и хоризонтална маркировка ще се осигури безопасността на движението на моторните превозни средства, тяхното безпрепятствено вливане и отливане в района на кръстовището и околните улици, както и сигурността на пешеходците.

Започна и изграждането на канализация по улица „Иван Момчилов“, което ще бъде последвано от асфалтиране и осветяване на основната улица в Източната промишлена зона.

„През 2018 година ще бъде реконструирано и НЧ „Братя Грънчарови - 2002”. Така и с изграждането на кръговото кръстовище, реконструкцията и на парк „Детски кът” ще завършим един пълен цикъл, с който ще се промени визията на централната градска част”, каза още инж. Добромир Добрев.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ