област Велико Търново
Сподели
28 юни 2018
Автор: ОбластВТ

Летни училища за уязвими групи организират в Елена

Летни училища за уязвими групи организират в Елена
Община Елена организира две летни училища – в Константин и Майско за бъдещи първокласници. Услугата е безплатна и ще се предоставя на деца от уязвими семейства и на деца с увреждания.


Групите се сформират за второ лято в изпълнение на една от дейностите по социален проект на общината по ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена“. С допълнителната педагогическа подготовка се цели да се повиши готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас. В лятното училище образователните елементи ще се комбинират с игри, дейности и екскурзии, в които ще се включват и родители.

Групите се разкриват от 1 юли за два месеца. По желание на родителите в тях ще се записват деца от уязвими етнически групи, по-специално от ромската общност, и деца, чийто майчин език не е български и срещат затруднения при общуването. С предимство ще се включват деца с увреждания. Обучителните пособия и храната по време на лятното училище се финансират от проекта.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ