област Велико Търново
Сподели
07 ное 2017
Автор: ОбластВТ

Конференция на тема „Медии и постистина“ ще се проведе във ВТУ

Конференция на тема „Медии и постистина“ ще се проведе във ВТУ
Трета научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“ ще се проведе на 9 и 10 ноември във ВТУ. Организатор е катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ към Филологически факултет.

Темата на тазгодишното издание на форума е „Медии и постистина“. Официалното откриване е на 9 ноември от 11 ч. в зала „Европа“ на Ректората.

Актуалната проблематика, свързана с фалшивите новини и техните ефекти, е предизвикала сериозен научен интерес. Участие в конференцията са заявили учени от седем български университета, сред които ВТУ, СУ „Кл. Охридски“, УНСС, НБУ. Форумът е и с международно участие – в него ще се включи и представител на университета в Лодз, Полша. Кой, как и защо създава фалшиви новини? Какви са техните ефекти? Възможно ли е да ги разпознаем? Какво е постистина? Това са само част от акцентите в работата на конференцията. 

По-подробно отделните теми на докладите може да видите в приложената програма на конференцията.

9 ноември 2017 г.
10.00 – 11.00 Регистрация на участниците 11.00 – 11.15 Откриване на конференцията

ПЪРВИ ПАНЕЛ Модератор: Доц. д-р Иво Инджов
11.15 – 11.30 Доц. д-р Иво Инджов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Фалшивите новини в България – журналистически, саморегулативни и правни механизми за противодействие 11.30 – 11.45 Доц. д-р Юрий Проданов, ШУ „Еп. Константин Преславски“ Fake News – brake opinion 11.45 – 12.00 Проф. д-р Антон Гецов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Апозитивните словосъчетания като средство за създаване на фалшиви новини 12.00 – 12.15 Доц. д-р Андреана Ефтимова, СУ „Св. Климент Охридски“ Маркери на (не)достоверността в медийния текст 12.15 – 12.30 Доц. д-р Георги Маджаров, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Динамика на дискурсивните равнища във фаза на постистина 12.30 – 12.45 Доц. д-р Владислав Миланов, СУ „Св. Климент Охридски“ Езикова агресия в медийната и в политическата реч 12.45 – 13.00 Гл. ас. д-р Мая Василева, СУ „Св. Климент Охридски“ Теория за постистината. Идентификация и ограничаване на фалшивите новини Дискусия.
Обедна почивка.

ВТОРИ ПАНЕЛ Модератор: Проф. д-р Илиана Павлова
14.30 – 14.45 Доц. д-р Стефан Серезлиев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Емоционалният брандинг в лабиринта на постистината 14.45 – 15.00 Доц. д-р Христина Христова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Фалшиви новини в корпоративните комуникации 15.00 – 15.15 Ас. д-р Емилия Енчева, ШУ „Еп. Константин Преславски“ Постистина или състояние на страх 15.15 – 15.30 Гл. ас. д-р Никола Вангелов, СУ „Св. Климент Охридски“ Архетипът за своите и чуждите при комуникацията във Фейсбук 15.30 – 15.45 Надежда Митева, докторант СУ „Св. Климент Охридски“ Практики за разкриване и противодействие на фалшиви новини – българският опит 15.45 – 16.00 Гл. ас. д-р Мария Иванова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Ключова политическа лексика и политическо управление Дискусия Кафе-пауза 16.45 – 17.00 Гл. ас. д-р Марина Маринова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Акценти в преподаването на телевизионна журналистика – илюзии и истини 17.00 – 17.15 Ася Асенова, докторант ШУ „Еп. Константин Преславски“ Фалшиви новини и икономическа журналистика 17.15 – 17.30 Ст. преп. д-р Мария Момчилова, СУ „Св. Климент Охридски“ „Цифров“ журнализъм 17.30 – 17.45 Гл. ас. д-р Мария Манева, Бургаски свободен университет Развитие и характеристики на уеб пространството Дискусия
19.30 Коктейл – хотел „Премиер“

10 ноември 2017 г.
2. адитория, ВТУ – Ректорат

ТРЕТИ ПАНЕЛ Модератор: Доц. д-р Стефан Серезлиев
11.00 – 11.15 Ян Моравицкий, Университет в Лодз, Полша Публичное или приватное? Границы для журналиста: пример российского интернета 11.15 – 11.30 Гл. ас. д-р Десислава Андреева, гл. ас. д-р Георги Игнатов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ POST-истински карикатури 11.30 – 11.45 Ивелина Ватова, докторант СУ „Св. Климент Охридски“ Тибет: между мита, фейкнюз и /пост/истината 11.45 – 12.00 Д-р Десислава Тодорова, ШУ „Еп. Константин Преславски“ Социални медии и постистина 12.00 – 12.15 Ас. д-р Иван Вълчанов, УНСС Модели на употреба на фалшивите новини в интернет 12.15 – 12.30 Гл. ас. д-р Мария Николова, УНСС Кризисен PR в ерата на постистината 12.30 – 12.45 Гл. ас. д-р Евелина Христова, НБУ Младите българи и предпочитаните от тях медийни канали 12.45 – 13.00 Гл. ас. Ива Шишкова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Комуникация и манипулация – кодове на медийните влияния 13.00 – 13.15 Д-р Валя Симеонова (доктор на УНИБИТ), Министерство на отбраната Връзки с обществеността – диалог между министерството на отбраната и обществеността Дискусия
14.00 Закриване на конференцията
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ