област Велико Търново
Сподели
17 юли 2018
Автор: ОбластВТ

Кметът на община Стражица проведе срещи с жителите на селата

Кметът на община Стражица проведе срещи с жителите на селата

Още в началото на месец юли, кметът на община Стражица - Румен Павлов, започна обиколка по селата, за да се запознае с проблемите и да осведоми жителите с предстоящите задачи и проекти за конкретното населено място.


Отчитайки конкретните обстоятелства и необходимите средства, той определи приоритетите, които са във възможността  на Общината, за поетапно отстраняване на текущите проблеми. Желанието на хората беше да научат какви са перспективите за подобряване на жизнената среда в населените им места и какво е планирано да се извърши занапред. Кметът Румен Павлов беше подготвен и подробно обясни предстоящите проекти и програми за развитие.

На 4 юли в село Камен жителите научиха за всички 12 проекта на обща стойност 2 905 900 лв., които включват 2 проекта за реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа- единия за 3 150 м., а другия за 4000 м. улици. Също така през тази година ще бъде подменено осветлението с енергоспестяващи лед лампи, ще се изгради отоплителна инсталация в детската градина, изготвен е и проект за изграждане на сцена за културни прояви. В социалната сфера има работещи услуги за „Топъл обяд", „Домашен помощник", „Личен асистент", 131 са лицата на социално подпомагане, които отработват по 4 часа 14 дни месечно. Подадени са и предстои одобрение проекти за финансиране на допълнителни занимания с децата от училището и детската градина и закупуване на помагала, пособия и оборудване, рехабилитация на улици в селото и за ремонт на язовир „Ташлъ дере".

В село Сушица, на 6 юли, кметът Румен Павлов отговори на въпросите на жителите и ги запозна с проектите, касаещи тяхното населено място. Общата стойност на осемте проекта е 2 616 500 лв. Те са за 2 проекта за водопроводи, единия с дължина 3 253 м., а другия 4 654 м. Ще се подмени уличното осветление- с 320 нови лед лампи и е предвиден ремонт на кметството. Започва и ремонта на опасните за селото язовири „Сусурлук" и „Ръбе". В социалната сфера има работещи услуги за „Топъл обяд", „Домашен помощник" и „Личен асистент".

В Кесарево, второто по големина село в общината, досега пренебрегвано и с най-голяма нужда от инвестиции, на 7 юли кметът Румен Павлов зарадва жителите с инвестиции от 7 181 170 лв. Най-важно за селото е работният проект за защитни съоръжения на реката, който е предвиден да се изпълни на  3 етапа и се очаква финансирането му. От АПИ има разработен проект и ангажимент за пътя „Чешма-Кесарево" и има издадено разрешение за строеж от областния управител. Ще се реализират проект за подмяна на водопроводи на 15 улици, с дължина 9 312 м., и 3 800 м. канализация. Предстои подмяната на 268 осветителни тела с нови лед лампи. През 2019 год. е предвидена и рехабилитация на улица „Стефан Караджа" с дължина 285 м. Тук също има работещи услуги за „Топъл обяд", „Домашен помощник", „Личен асистент", „Социално подпомагане". Очаква се в края на годината да стартират проекти за финансиране на допълнителни занимания с децата от училището и детската градина и закупуване на помагала, пособия и оборудване.

Следващата седмица обиколката на кмета Румен Павлов продължи на 9 юли в село Асеново. Той съобщи на жителите, че за селото са предвидени инвестиции за 1 556 600 лв. Има проект за реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на 5 улици и е предвиден втори етап за още 2 улици. Ще бъде подменено уличното осветление с нови лед лампи. В социалната сфера работят услуги за „Топъл обяд", „Личен асистент" и 56 лица са на социално подпомагане и отработват по 4 часа 14 дни месечно. В края на годината ще стартират проекти за финансиране на допълнителни занимания с децата от училището и детската градина и закупуване на помагала, пособия и оборудване.

На 12 юни кметът Румен Павлов с екипа си посети и село Бряговица и зарадва жителите, че предстои реализацията на пътя Стражица-Бряговица, до разклона за с. Върбица с дължина 9,7 км. По участъка преминаващ през селото ще бъдат изградени тротоари. Ще бъдат подменени и лампите на уличното осветление с енергоспестяващи. В социалната сфера работят услуги за „Топъл обяд", „Личен асистент" и 56 лица са на социално подпомагане и отработват по 4 часа 14 дни месечно. Подаден е и проект за финансиране реконструкцията на 5 улици. Общата стойност на проектите е за 1 481 200 лв. плюс 6 млн. лв. за пътя.

Обиколката на кмета Румен Павлов и неговия екип продължава. Целта е общинската администрация да се запознае с проблемите на жителите и да ги осведоми за бъдещите проекти и мероприятия в техните населени места. Хората получиха обещание, че всичко, което е по силите и във възможностите на общината ще бъде направено, а за останалите проблеми ще бъдат изготвени проекти и ще се търси финансиране по европейските и националните програми.

 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ