област Велико Търново
Сподели
05 авг 2019
Автор: ОбластВТ

Кметът на Лясковец подписа пет договора за финансиране на проекти от Фонд за подкрепа на местни инициативи

Кметът на Лясковец подписа пет договора за финансиране на проекти от Фонд за подкрепа на местни инициативи
На 1 август 2019 година д-р Ивелина Гецова – Кмет на Община Лясковец връчи  договори за финансиране от създадения преди година в Община Лясковец Фонд за подкрепа на местни инициативи, съвместно с Платформа „Агора”. Основната цел на финансовата подкрепа от Фонда е решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността, както и мобилизиране на гражданска активност и местни ресурси.Одобрените проектни предложения тази година са пет на обща стойност 12 000 лева, като това са неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища по реда на Закона за народните читалища, етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост, осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец, които допринасят за развитие на местната общност. Срокът за реализация на инициативите е с продължителност 3 месеца.
Одобрените за финансиране проекти предложения са насочени към стимулиране на местното население в Община Лясковец, да участва активно в разрешаването на значими за общността проблеми.

Очакваните резултати от реализацията на одобрените за финансиране проектни предложения са: подобряване на материалната база, чрез осигуряване на оборудване за кабинет по готварство в СУ „Максим Райкович”. Придобиване на опит в сферата на културата, образованието и кулинарията от екипа и учениците на училището. Другият проект е за оформяне и поставяне на монумент на пространство, където ще могат всички жители и гости на Община Лясковец да се запознаят с исторически факти за освободителната война и приноса на лясковчани за възстановяването на българската държава. С реализирането на третия проект се очаква подобряване на материално-техническата база на лясковското читалище „Напредък – 1870” , създаване на по-добри условия за интелектуално, артистично и личностно развитие на над 150 участници в музикалните и танцови школи, самодейците в певческите състави и театъра, както и създаване на по-добри условия за опазване и съхранение реквизита на съставите. Четвъртото проектно предложение е свързано с озеленяване и благоустрояване на междублоково пространство на улица „Въстаническа”, намираща се в близост до стадиона. С реализацията на проекта ще се подобрят условията за живот и отдих на живущите там граждани и ще се насърчи развитието на местните инициативи, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност. Петият проект е в полза на децата. С реализацията му се очаква лясковските малчугани да получат практически знания за транспортната култура. Това ще стане чрез закупуване на оборудване, с помощта на което децата от ДГ „Радост” ще получат качествена подготовка и познания по Безопасност на движението.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ