област Велико Търново
Сподели
19 сеп 2019
Автор: ОбластВТ

Кметът инж. Добромир Добрев представи отчет на Мандат 2015-2019

Кметът инж. Добромир Добрев представи отчет на Мандат 2015-2019
Горнооряховският кмет инж. Добромир Добрев, неговите заместници Деница Коева, Йорданка Кушева, Николай Георгиев и секретарят на Общината Анелия Димитрова представиха на пресконференция отчет за изминалия управленски период 2015-2019 година. По време на представянето, инж. Добрев разкри и част от приоритетните си точки за следващия мандат.

„В началото на мандата бяхме изправени пред едно огромно предизвикателство – програма, наситена с много обекти и дейности, в допълнение с други предходни програми. Мога да кажа, че най-видимият и най-одобряваният от гражданите проект е реконструкцията в градска среда. Беше тежък и изпълнен с трудности, но промени изцяло визията на централна градска част. Сред другите важни дейности бе модернизация на образователната инфраструктура и положителният ефект върху икономическата дейност на местните фирми с реконструираната улица „Иван Момчилов“. За нас високотехнологичните инвеститори са приоритет, защото по този начин можем да върнем младите хора в града. През 2015 година бюджетът на Общината беше около 19 млн. лв., в момента е над 37. Всяка година близо 5 млн. лв. трансфери получава Общината в различни области. Следователно добрата съвместна работа Община - Правителство постига ефект и всеки един наш съгражданин се възползва от него. Посоката ни е правилна“. С тези думи кметът инж. Добрев обобщи изминалия си мандат.


Близо 86 млн. лв. са направените инвестиции в община Горна Оряховица от инж. Добромир Добрев и неговия екип. От тях, реализираните проекти, финансирани със средствата от ЕС са за 21 млн. лв. Малко над 5 млн. лв. са средствата от ПУДООС. Получените трансфери от Общината по програми за временна заетост са малко над 700 хил. лв. Програмата „Красива България“ и Националния доверителен екофонд са финансирали проекти на общината за близо 900 хил.лв. Средствата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са в размер на 16,6 млн. лв. Направените капиталови разходи от общината за изграждане и ремонт на различни обекти са близо 42 млн.лв.

Първият реализиран проект от Инвестиционната програма е подобряването на образователната среда, в рамките на който са изцяло обновени и модернизирани ДГ „Бодра смяна“, ДГ „Елена Грънчарова“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Благодарение на този проект,  над 450 деца и 80 души персонал вече се обучават и работят в модерна среда.

Един от най-мащабните проекти, символизиращи управлението на инж. Добрев е променената градска среда. Бяха реконструирани площад „Георги Измирлиев“ и емблематичния парк „Детски кът“. Изградено е и кръгово кръстовище в центъра на града, което улеснява трафика на автомобили и придвижването на пешеходци. Любопитен момент от обновяването на градската част е вграждането на специална капсула на времето с послание за идните поколения.

Реконструирана е и улица „Иван Момчилов“, която е една от основните пътни артерии в Източната промишлена зона. Със средства от ПУДООС се изгради 1 137,5 м. канализация по улицата. С финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 са реконструирани 1,156 км. Участъкът до кръстовището с ул. „Цар Освободител” е напълно преасфалтиран, изградени са тротоари, подменено е уличното осветление, разширени са някои от подходите към фирмите, намиращи се в индустриалната зона. По протежението на реконструирания участък се намират близо 30 фирми и организации.

Ремонтирана е втората най-посещавана сграда - Дирекция „Социално подпомагане“, близо 70 години след построяването й. Подобрена работната среда на 46 души персонал, а чрез изграждането на достъпната среда е осигурен равен достъп до основни услуги за 2065 лица с физически увреждания. В южното крило за безвъзмездно ползване са предоставени помещения на Клуб на пенсионера „Елена Грънчарова“ и на Териториалната организация на слепите в Горна Оряховица. Средствата за ремонта им са осигурени от Община Горна Оряховица.

Разположението на града в сърцето на страната, привлича хора с неясен статут и останали без подслон. Те нощуват най-често в чакалнята на гарата и автогарата. Този факт мотивира изграждането на Приют за бездомни, където могат да пребивават 15 лица за срок от три месеца, в рамките на които им се съдейства за издаване на лични документи и други.

В града са санирани 14 панелни блока по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Домакинствата отчитат драстично намаляване на разходите. Предстои още три блока да променят своя облик.

Един от най-наболелите проблеми на жителите на железничарския град е пътната инфраструктура. Направени са близо 30 хил. кв. м. изкърпване и текущи ремонти на уличната мрежа в Горна Оряховица и 6 хил. кв. м. в малките населени места. Текущи ремонти са направени и на почти 10 хил. кв. м. общински пътища. През мандата е извършено и над 75 хил. кв. м. цялостно преасфалтиране на улици в Горна Оряховица и близо 24 хил. кв. м. в населените места. Обобщените резултати показват, че за мандата са изкърпени и цялостно асфалтирани близо 144 хил. кв. м. пътна мрежа за малко над 4,6 млн. лв. Пътната инфраструктура ще е и основен акцент през следващия мандат, коментира инж. Добрев.

В пътя си към модерен град, Общината обособи и две места за разходка на домашни любимци. Те се намират до парковете „Никола Панайотов“ и „Детски кът“.

Община Горна Оряховица подписа договор с МОСВ за безвъзмездно финансиране на проект „Актуализация на програмата за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица“, което ще се осигурява по ОП „Околна среда“ 2014-2020. Част от Програмата е засаждането на нови дръвчета и храсти. За изминалия мандат в парковете, зелените площи, междублоковите пространства и по улиците на Горна Оряховица са засадени над 1000 фиданки и над 1 300 различни видове храсти. Със съдействието на кмета, след 20 години бяха премахнати и обезвредени 33 тона прахообразни и 12 000 литра течни пестициди.

ПУДООС одобри проекта на Общината за рекултивация на общинското депо за битови отпадъци в местността „Бабенец“. Сметището беше закрито през септември 2016 г. и от тогава битовите отпадъци се извозват в Регионалното депо в Шереметя. Рекултивацията на сметището ще бъде техническа и биологична и ще продължи три години. Кметът Добрев разкри, че има интерес за жилищно строителство в Бабенец.

След като през 2019 г. почистването на местата за обществено ползване и снегопочистването вече са задължение на Общинско предприятие „Поддръжка, пътна инфраструктура и озеленява“, техниката, с която ще се извършват различните видове дейности беше изцяло подменена. Шест нови модерни машини са ангажирани в почистването и поддържането на уличната мрежа и парковете, за комфорта на гражданите.

Изграден е 3-километров водопровод на 6 улици в кв. „Гарата” в Горна Оряховица. Така близо 200 абонати – домакинства и фирми по улиците: „Цар Освободител”, „Асен Разцветников”, „Каймакчалан”, „Иларион Макариополски”, „Съединение” и „Яребична” вече се захранват с вода от ВиК „Йовковци”. Реконструирана и доизградена беше и канализацията по 7 улици в Горна Оряховица - „Юмрукчал”, „Добри Чинтулов”, „Козлодуй”, „Тунджа”, „Хаджи Димитър”,”Пирот” и „Александър Стамболийски”. Изградената канализационна мрежа е с обща дължина 1 414 м. , а от нея се възползват над 300 горнооряховски домакинства, живеещи на седемте улици.

През изминалите четири години са направени ремонти на сградите на кметствата във Върбица, Горски долен Тръмбеш, Горски горен Тръмбеш, Стрелец, Паисий, Долна Оряховица, Крушето, Янтра, Драганово, Поликраище, Писарево. Ремонтирани са сградите на здравните служби в Поликраище, Драганово и Крушето. Ремонтирани са пенсионерските клубове в Първомайци, Драганово, Долна Оряховица и Янтра. Ремонтни дейности са правени и в читалищата във Върбица, Горски горен Тръмбеш, Долна Оряховица, както и на къщата музей „Асен Разцветников“ в Драганово. Със средства от ПУДООС по националната програма „За чиста околна среда“ са реализирани малки проекти за детски площадки, кътове за отдих, фитнес на открито в Поликраище, Горски долен Тръмбеш, Правда, Драганово, Първомайци Стрелец, Горски горен Тръмбеш. За мандата са направени общо 15 нови детски площадки в Горна Оряховица и селища на общината, допълнително са монтирани още 8 детски съоръжения, изградени са три нови спортни и стрийтфитнес съоръжения и са направени ремонти на още 12 спортни площадки и обекти. Инж. Добрев разкри намеренията за усилена работа по населените места в следващия си мандат.

Напълно е обновена хижа „Божур“ в Горна Оряховица. Сградата е санирана и укрепена, с подменена дограмата и ремонтиран покривът. Спалните помещения са напълно обновени, мебелировката им е изцяло подменена, поставени са климатици. Обновени са и санитарните възли. В близост до хижата е монтирана нова беседка.

С нов облик е и стадион „Локомотив”. Съоръжението е приведено към изискванията за Първа лига. Заедно с ремонта на терена и осветлението, който бе финансиран от Министерството на спорта, със средства от общинския бюджет беше разширена административната част. Направени са нови съблекални, стаи за съдиите, тунел откъм северния вход, пресслужба и т.н.

В обновена зала вече репетират самодейците от НЧ „Напредък – 1869“. Репетиционната се ползва от 3 състава с общо 120 човека.

В Историческия музей бе обновена зала „Археология“. Новата експозиция представя и най-ценните находки от подновените през 2015 г. разкопки на крепостта Ряховец. Заедно с обновяването на зала „Алхеология” бе направен и ремонт на Фондохранилището на Музея.

Първото килийно училище към църквата „Свети Георги”, съхранило спомени за някои от най-важните исторически събития от обществения живот на Горна Оряховица вече е ремонтирано и обновено. Изминали са близо два века от построяването на сградата.

И през втория мандат грижата за децата, учениците и младите хора бе един от основните приоритети в дейността на инж. Добромир Добрев и неговия екип. За изминалите четири години с по 1000 лв. са подпомогнати общо 83 двойки с репродуктивни проблеми за извършване на ин витро процедури. Родени са общо 16 деца.

Община Горна Оряховица е една от малкото общини, които заделят средства в бюджета си за стимулиране на деца, показали високи резултати в национални и международни състезания и конкурси. Близо 60 хил. лв. пък са разпределени за мандата по програмата за закрила на децата с изявени дарби. Със стипендии са подпомогнати общо 345 деца.

За първи път през 2017 г. започва връчването на наградата „Млада Горна Оряховица” и „Будител на Община Горна Оряховица“. Отличието се присъжда на учащи за изключителни постижения и извоювани награди от международни и национални състезания, олимпиади и конкурси. Наградите се връчват по време на традиционната празнична среща на кмета инж. Добромир Добрев с културни и просветни дейци, която се провежда на 24 май.

През 2016 г. в Горна Оряховица на крепостта Ряховец заработи първата в България археологическа школа за ученици. Деца от различни възрасти имаха уникалната възможност да се запознаят на място с работата на археолозите и да вземат участие в проучването на част от миналото на своя град. През годините в работата на Школата се включиха и ученици от съседните общини Велико Търново и Лясковец.

Горна Оряховица домакинства първия в България конкурс-изложение "Младежко техническо творчество". Първото по рода си за България събитие се организира от инициативен комитет, включващ Фондация „Милен Григоров”, НТС за Великотърновска област, фирми от региона, и с активното съдействието на Община Горна Оряховица. В конкурса-изложение се включват ученици, студенти и младежи, които работят във фирми, използващи иновативни изделия и технологии.

На територията на общината се предоставят 13 социални услуги. През мандата е разширена дейността на Домашния социален патронаж с 50 потребители и сега 370 души получават топла храна. Открита е нова услуга в рамките на Домашен социален патронаж - Ученическо столово хранене. Заработи и общински приют, който е с капацитет 15 души. Общо от социалните услуги на територията на общината са обхванати над 880 потребители.

Близо 800 хил. лв. е инвестирала Общината в МБАЛ „Св. Иван Рилски“. Средствата са за закупуване на апаратура и ремонти на отделенията. За здравното заведение е закупена рентгенова тръба и компютърен томограф за отделението по образна диагностика, както и лапароскопска система за отделението по хирургия. Общината е финансирала и закупуване на фиброларингоскоп за отделението по уши нос и гърло, на факоемулсификатор за очно отделение и др. апаратура и консумативи. Направени са ремонти в отделенията по инфекциозни болести, ОАИЛ, трите вътрешни отделения, отделението по педиатрия и по образна диагностика. По проект „Красива България“ е направен ремонт на втори етаж южно крило, предстои и подмяна на асансьорите в болницата. В момента тече ремонт на покрива над Акушеро-гинекологично и родилно отделения, който се финансира със средства от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии по проект на Община Горна Оряховица. За първи път от 12 години през 2019 г. МБАЛ „Св. Иван Рилски“ излезе на печалба.

На територията на община Горна Оряховица има 18 пенсионерски клуба и клуб на инвалида. Годишният бюджет за издръжката им е близо 220 хил. лв. В Горна Оряховица се намира един от най-активно работещите Клуб на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Военни монументи от четири селища на община Горна Оряховица бяха основно почистени и реставрирани.

Над 600 културни събития от местно, национално и международно значение са реализирани през изминалия мандат в община Горна Оряховица. Изключително наситен откъм прояви е месец май, когато са „Майските дни на културата“. В Горна Оряховица гостуваха известни личности в областта на културата и спорта в лицето на академик Антон Дончев, писателят Владимир Зарев, актрисите Стоянка Мутафова, Анна Мария Гюзелева, световният шампион по бокс Детелин Далаклиев и др.

Като най-голям международен форум в Горна Оряховица се утвърди Международният фолклорен фестивал „Раховче“. Друг голям международен форум е конкурсът за изпълнители на популярна песен „Нова музика“. За първи път Горна Оряховица бе домакин на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Все повече популярност набира и Празникът на горнооряховския суджук. Горна Оряховица и горнооряховският суджук бяха включени в интерактивната карта на винено-кулинарния туризъм в страната, като част от Дестинация – Стари столици.

Почти във всяко населено място вече се провежда празник, на който могат да бъдат опитани популярни местни гозби: празник на дрипавата баница във Върбица, празник на захарната метла и маджуна в Стрелец, празник на първомайския разсол, празници на плодородието в Поликраище и Драганово, където се приготвят градинарски супи, фолклорен празник в Янтра, на който гостите могат да опитат местната бобена чорба, есенен празник в Правда с многообразие от ястия, приготвени от тиква др.

34 клуба в община Горна Оряховица развиват близо 20 вида спорт. Повече от 2500 млади хора спортуват организирано и са заети в различните спортни школи. За изминалия мандат горнооряховските спортисти са завоювали общо 918 медала от състезания от Международния и държавния спортни календари – 349 златни, 262 сребърни и 307 бронзови. Спортна зала „Никола Петров“ е била домакин на общо 287 държавни, зонални турнири, ученически игри и др. първенства.

Спортният комплекс е посрещнал близо 22 500 състезатели в рамките на общо 403 състезателни дни. Средствата за спорт и спортна инфраструктура са се увеличили трикратно. Това е поредното доказателство, че инж. Добромир Добрев и неговия екип водят правилна и последователна политика по отношение на грижата за младите хора и развитието на спорта.

Изброените акценти бяха сред водещите на представянето на Мандат 2015-2019 на инж. Добромир Добрев и неговият екип.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ