област Велико Търново
Сподели
21 юли 2017
Автор: ОбластВТ

Клавдия Ганчева: НС въвежда промени за автоматичен обмен на информация за борба с укриване на данъци

Клавдия Ганчева: НС въвежда промени за автоматичен обмен на информация за борба с укриване на данъци

Прагът на плащанията в брой да остане 10 000 лева реши Народното събрание, което прие на второ четене промени в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс. Това съобщи народният представител от ГЕРБ Клавдия Ганчева. С измененията в кодекса се прецизират текстове, които ще подобрят ефективността на прилагането на закона, по отношение на ангажиране на отговорност на трети лица, за непогасени задължения за данъци и осигурителни вноски на юридически лица. Разширява се кръгът на лицата, по отношение на които може да се ангажира отговорност. Дава се и възможност данъчната администрация да търси отговорност, когато фирми прехвърлят дяловете си на социално слаби лица. С тези промени се въвежда автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Целта е по - ефективна борба с укриването на данъци, допълни Клавдия Ганчева.

Народното събрание прие и процедурни правила за предлагане на избор на управител на НОИ, каза още народният представител от ГЕРБ. Предложения за шеф на института ще могат да правят народни представители, парламентарни групи и неправителствени  организации чрез парламентарните групи. Номинациите ще се внасят в 14 дневен срок след приемане на правилата в Комисията по труда, социалната и демографската политика, на която е член Клавдия Ганчева. Там ще бъде и изслушването на претендентите. Те ще бъдат проверявани и за принадлежност към бившите спец служби.

Парламентът прие на първо четене и промени в Закона за електронния документ и електронния подпис, каза още народният представител от ГЕРБ. По думите й, със законопроекта се прави промяна, свързана с издаването на квалифицираните удостоверения. Предвижда се КРС да е националния контролен орган, осъществяващ надзора върху дейността на доставчиците на удостоверителни услуги. На комисията се възлага и дейността по създаването, поддържането и публикуването на националните доверителни списъци на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги.

Предвижда се Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация” да определя организациите, които следва да сертифицират устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи и печати. 

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ