област Велико Търново
Сподели
25 фев 2020
Автор: ОбластВТ

Искания за ремонт на улици, мостове, съоръжения и читалища одобри Междуведомствената комисия

Искания за ремонт на улици, мостове, съоръжения и читалища одобри Междуведомствената комисия
Днес областният управител проф. д-р Любомира Попова свика на заседание постоянната комисия за изпълнения на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по постъпили искания от общини за предоставяне на средства от Междуведомствената комисия към МС. На заседанието присъства и заместник областният управител инж. Детелина Борисова, както и целият състав на комисията.

Община Велико Търново е внесла искане за финансиране на ремонт на две улици (ул. Никола Агънски“, ул. „Щастливеца“) в град Дебелец - за сумата от 181 529,28 лв. с ДДС; искане за възстановяване на водосток и общински път  "Керека-Шемшево-Велико Търново“ в участъка между мост над река Янтра и гр. Велико Търново - за сумата от 218 928,16 лв. с ДДС; искане за пешеходен мост над река Белица за Килифарски манастир „Рождество Богородично“ - за сумата от 898 782,00 лв с ДДС; искане за възстановяване на ул. „Климент Охридски“ при манастирския комплекс „Великата Лавра“ до църквата „Свети Четиридесет мъченици“ в град Велико Търново - за сумата от 673 955,09 лв с ДДС. 

Община Лясковец е внесла искане за аварийно-възстановителни работи на сградата на читалище „Развитие - 1902“ в с. Мерданя - за сумата от 364 715, 95 лв. с ДДС; искане за аварийно-възстановителни работи, строителни и монтажни работи на водосток над дере в с. Добри дял на ул. „Победа“ - за сумата от 123 259, 23 лв.

Община Стражица е внесла искане за авариен ремонт на читалище в село Камен - за сумата от 118 934, 62 лв. с ДДС;  за аварийно-възстановителни работи по язовирна стена и съоръжения към нея на язовир „Зеленчуков дол“, находящ се в землището на село Нова Върбовка - за сумата от 1 839 613,4648 лв.

Община Павликени е внесла искане за “Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и изготвяне на технически проект за осушаване на североизточната част на село Недан“ -  за сумата от 647 499, 99 лв с ДДС;

Община Свищов е внесла искане за укрепване и възстановяване на ул. "Рила" в село Ореш - за сумата от 521 892, 15 с ДДС; искане за възстановяване на част от общинска инфраструктура – общински път I -3, Козар Белене-Плевен – Деляновци – Морава – Овча могила – Драгомирово - за сумата от 26 908,68 лв с ДДС и за възстановяване на част от ул. "Монт Еверест" в с. Овча могила - за сумата от 30 847, 00 лв с ДДС; искане за възстановяване на част от ул. "Янтра" и част от ул. "Ропотамо" в с. Ореш - за сумата от 81 449,63 лв. с ДДС.

Постъпилите искания за финансиране от общини на територията на област Велико Търново бяха одобрени и ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ