област Велико Търново
Сподели
04 фев 2020
Автор: ОбластВТ

Инж.Добромир Добрев сподели своя опит като градоначалник с други кметове на среща на НСОРБ

Инж.Добромир Добрев сподели своя опит като градоначалник с други кметове на среща на НСОРБ
Кметът на община Горна Оряховица Добромир Добрев има зад гърба си вече два успешни мандата начело на общината и в края на 2019 спечели доверието на своите съграждани отново. Той представи пред своите колеги основните принципи при структурирането на общинската администрация и съвместната работа с кметовете на кметства и наместниците. Община Горна Оряховица вече има опит в оптимизирането на броя на кметствата. Трайната тенденция за намаляване на населението през последните години, за жалост, ще наложи и други общини да предприемат подобни действия. 

Минимум веднъж месечно кметът на Горна Оряховица провежда работни срещи с кметовете на населени места и системата за поддържане на активен диалог дава добри резултати за предприемане на ефективни действия при решаване на важни и неотложни за жителите въпроси. Четири от кметствата на община Горна Оряховица  са първостепенни разпоредители с бюджетни средства и този опит дава добри резултати, защото развива и уменията на кметовете на кметства да бъдат хомогенна част от администрацията.

В системата на детските заведения община Горна Оряховица прилага гъвкав модел за обособяване на градините в малките населени места като филиали, което води до оптимизиране на системата и не оставя селища без детско заведение. В момента общината работи върху нов модел за оптимизиране и на училищната мрежа.

Добромир Добрев представи основната структура на общинската администрация и функционалните специфики на общата и специализирана администрация. В рамките на проект, който изпълнява с подкрепата на ОПДУ, НСОРБ разработи различни модели за структуриране на общинските администрации, съобразени с диференцирането на малки, средни и големи общини. Изготвените модели могат да бъдат адаптирани към съответните специфики по места и да варират в зависимост от приоритетите в програмата за управление.

Лекторите в обучението представят интересни казуси от своята практика и дават полезни съвети, продиктувани от дългогодишния им опит в управлението. Много от представените казуси предизвикват разпалени дискусии.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ