област Велико Търново
Сподели
28 фев 2018
Автор: ОбластВТ

Инвестират над 11 милиона лева в Старо Търново и квартал „Чолаковци“

Инвестират над 11 милиона лева в Старо Търново и квартал „Чолаковци“
Над 11 милиона лева е размерът на инвестицията в техническата инфраструктура в старата част на Велико Търново, част от квартал „Чолаковци“ и пешеходната му връзка с жилищния комплекс „Бузлуджа“. Строителните дейности са част от големия проект на общината „Привлекателна и съхранена автентична градска среда в град Велико Търново“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Съфинансиране е осигурено и от републиканския бюджет. Реализацията на мащабното инвестиционно намерение бе отчетено от заместник-кмета проф. Георги Камарашев и ръководителя на проекта инж. Динко Кечев.

38 улици и площадни пространства в старата градска част ще бъдат обновени по одобреното инвестиционно намерение. Така тя ще стане още по-красива и атрактивна за жителите и за туристите. На много места строителната техника и работниците на изпълнителите вече работят.

По уличната мрежа, където се налагат аварийни и неотложни ремонти на ВиК-съоръжения, дейностите по проекта все още не се изпълняват. Финансирането на подмяната на ВиК инфраструктурата е осигурено  от републиканския бюджет и не е част от реализацията на европейския проект.

Инвестиционното намерение „Привлекателна и съхранена автентична градска среда в град Велико Търново“ включва следните дейности - подмяна и обновяване на уличните настилки, тротоарите, пешеходните алеи, стълбищата, елементите на градското обзавеждане /парапети, пейки, кошчета за смет/, озеленяване и залесяване, монтаж на енергоспестяващо улично осветление. Автентичният вид на настилките в квартал „Варуша“ ще бъде запазен.

Пет от обособените позиции по проекта обхващат градска инфраструктура в Старо Търново. Тук влизат улиците „Независимост“, „Стефан Стамболов“, „Велчо Джамджията“, „Иван Вазов“, „Читалищна“, „Михаил Кефалов“, „Георги Сава Раковски“, площадите „Самоводски пазар“ и „Съединение“. В тази част е и рехабилитацията на изгледните площадки на ул. „Стефан Стамболов“. Заложено е обновяване и на улиците „Генерал Гурко“, „Колю Фичето“, „10-ти февруари“, „Пролет“, „Митрополит Панарет Рашев“,  „Александър Добринов“, „Ефрем Попхристов“, „Д-р Алберт Лонг“, „Максим Райкович“, „Тунел“, „Шейново“, „Силвестър Пенов“. Същото ще се случи на ул. „Крайбрежна“, ул. „Йордан Инджето“, ул. „Христо Ив. Войводата“, ул. „Петър Богданов“, ул. „Киро Тулешков“, ул. „8-ма дружина“, ул. „Цани Гинчев“, ул. „Капитан Дядо Никола“, ул. „Драгоман“, ул. „Медникарска“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Поборническа“, ул.„П. Р.  Славейков“, ул. „Георги Мамарчев“, ул. „Поп Матей Преображенски“, ул. „Въстаническа“.

Вторият акцент е поставен върху подобряването на градската среда в квартал „Чолаковци“ и пешеходната връзка с квартал „Бузлуджа“. Така се постига надграждане на вече реализирани проекти, спечелили европейско финансиране в предния програмен период.

Очакванията са строителните дейности да приключват до края на годината и да бъдат отчетени до средата на 2019 г.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ