област Велико Търново
Сподели
04 авг 2017
Автор: ОбластВТ

Издадоха речник на говора в еленското село Руховци

Издадоха речник на говора в еленското село Руховци

Еленското село Руховци е сред малкото населени места у нас, които си имат издаден речник на говора с чудното име „Яснец“. Той е сътворен от Пенчо Чернаев – журналист и преводач, дългогодишен зам.-главен и главен редактор на вестник „Учителско дело“, краевед.

Поради големия интерес към словника, излезе второ допълнено издание, в което новите лексеми са към 200.

„Сред тях има определено диалектни, но има и такива, които удивляват със своя финес като синоними - пояснява авторът. Това ме кара да припомня думите на Гогол, че „понякога названието е по-ценно от самия предмет“.

Значими и редки са някои лексеми, които свидетелстват за далечната история от развитието на езика ни /имам предвид главно междуметията/. Запазени са все още стари, красиви женски имена, като Вида, Дена, Злата, Каля, Мома, Неделя, Никула, Савина, Щиляна…“

Обнародването на речника Пенчо Чернаев счита за свое синовно задължение към родния си край, който той силно обича.

Първото издание на „Яснец“ съдържа над 2400 лексикални единици, голяма част от  които не се срещат в речниците, публикувани за други села от Еленския край. Думите са от селския бит и всекидневие, свързани са предимно със селскостопанския и домакинския труд, със запазените навици, обичаи и традиции. Впечатляващо е наличието на много глаголи за бой. Възможното обяснение е прилагането на боя във възпитанието и най-вече при уреждане на междуличностни конфликти и взаимоотношения. Словникът започва с възклицанието „А-мъ-хъ!“, което ще рече „Ама работа!“, и завършва с отрицателната частица „Ъ-а“ или „Ъ-ъ“ т.е. „Не“.

 

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ