област Велико Търново
Сподели
19 мар 2021
Автор: ОбластВТ

Избирателите с увреждания ще гласуват в 5 секции в Горна Оряховица

Избирателите с увреждания ще гласуват в 5 секции в Горна Оряховица
В пет секции на територията на община Горна Оряховица ще могат да гласуват избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването. Това са:
секция № 040600004 - гр. Горна Оряховица, Клуб на пенсионера, ул. „Вичо Грънчаров“ № 19;
секция № 040600005 в СУ „Георги Измирлиев“, ул. „Ангел Кънчев“ № 17, стар физкултурен салон;
секция № 040600014 в Клуба на инвалида, ул. „Патриарх Евтимий“ № 4;
секция № 040600016 в Дирекция „Социално подпомагане“ – фоайе, ул. „Патриарх Евтимий“ № 5;
секция № 040600025 в Туристически информационен център в сградата на община Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 5;

Всяка от посочените избирателни секции разполага с достъпно място за паркиране на автомобили на избиратели с увреждания.

Заявки за помощ в деня на изборите за Народно събрание за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се правят на телефон: 0618/22150, както и на адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 5 - сградата на община Горна Оряховица, считано от 07:00 часа на 04.04.2021г.

Със заповед на Кмета на Общината е образувана Подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания. До 29.03.2021 г. включително, съгласно чл. 37 от Изборния кодекс, избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, могат да заявят желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание, насрочени на 04.04.2021 г. Заявлението трябва да е саморъчно написано и може да бъде подадено чрез писмо, факс или от упълномощено лице, както и в електронна форма, по постоянния или настоящия адрес на избирател, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, съгласно чл. 36 от Изборния кодекс. В заявлението (Приложение № 14-НС) се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс.

За повече информация за предстоящите избори за народно събрание, на сайта на Община Горна Оряховица.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ