област Велико Търново
Сподели
06 фев 2019
Автор: ОбластВТ

Започна реконструкцията на средното училище в Елена

Започна реконструкцията на средното училище в Елена
След проведени и одобрени процедури за възлагане на обществени поръчки, на 5 февруари започна същинското изпълнение на проект „Реконструкция на сградите на Средно училище „Иван Н. Момчилов“ в град Елена, с внедряване на мерки за енергийна ефективност“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.



Стойността на общата инвестиция е 1 874 074,75 лв. Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „ЕЕ - Нов стандарт“ гр. София. Независим строителен надзор ще се упражнява от „Кима консулт“ ЕООД  гр. Пловдив, а авторски надзор на проекта - от „Арт проект“ ЕООД гр. Велико Търново. Консултантски услуги по управление на проекта ще се извършват от ДЗЗД „Обединение ВЕР БГ08“ гр. София.

Срокът за изпълнение на СМР, съгласно сключения договор, е 230 календарни дни, а за извършване на инвестицията и подаване на заявка за окончателно плащане по проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на финансова помощ - 4.12.2017 г.

По проекта ще се извърши цялостна енергийна реконструкция на училищния комплекс - топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограмата,  топлоизолация на покриви и на подове, ремонт и нова отоплителна инсталация, подмяна на осветление.

Проектът ще се изпълнява, без да спира образователния процес, няма да се минава и  на двусменен режим на обучение.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ